Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorerna avstyrker årsredovisningen i Lekeberg

De förtroendevalda revisorerna avstyrker att kommunfullmäktige antar årsredovisningen. De vill att statliga "migrationspengar" ska bokföras som en intäkt. Lekebergs kommun visar för övrigt ett positivt bokslutsresultat på 14 miljoner kronor för 2016.

Annons

Birgitta Hultin, ordförande för de förtroendevalda revisorerna i Lekeberg.

Kommunen har ett överskott på 14,8 miljoner kronor från statsbidrag för mottagande av flyktingar, "migrationspengar". Lekebergsalliansen vill inte lyfta in hela summan i årsredovisningen som en intäkt utan vill i stället säkra framtida sänkta ersättningar. Dessutom vill man säkerställa att bidraget går till integration.

Revisorernas menar att statsbidrag från Migrationsverket ska föras upp som en intäkt i årsredovisningen även om kommunen inte haft kostnaden. Därför vill revisorerna att kommunfullmäktige återremitterar årsredovisningen till kommunstyrelsen för en rättelse.

Sannolikt kommer ändå en majoritet i kommunfullmäktige att köra över revisorerna och godkänna årsredovisningen under sammanträdet nu på tisdag.

– Ska vi följa de redovisningsprinciper som Rådet för kommunal redovisning ger så har revisorerna rätt. Men jag förstår politikerna. Det är ett sätt att säkerställa den ersättning Lekeberg redan har fått från staten tills vi vet vad det blir för beslut om statsbidrag för 2017. De vill försäkra sig om att den erhållna ersättningen ska täcka upp för integrationskostnaden 2017. Så det är ett politiskt beslut som vi verkställt, säger ekonomichef Anna Bilock.

Hon förklarar också att summan som Lekebergs kommun har för 2016 års totala integrationskostnader är 56,8 miljoner kronor. I denna summa ingår överskottet på 14,8 miljoner. En del av denna summa har betalats ut från staten och merparten har eftersökts och kommer att betalas ut till kommunen.

Anna Bilock, ekonomichef i Lekeberg.

Av det positiva bokslutsresultatet på 14 miljoner kronor för hela koncernen är Lekebergs kommuns resultat 10 miljoner kronor och moderbolaget, Lekebergs kommunala holdingbolag AB, 4 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens resultat är cirka 3,4 miljoner kronor inklusive oförutsedda utgifter. Kultur- och bildningsnämnden gör ett resultat på 55 000 kronor medan vård- och omsorgnämnden hamnar på minus 4,7 miljoner kronor. De båda nämnderna har genomfört effektiviseringar av verksamheterna med 4 miljoner respektive 5,2 miljoner under 2016.

I genomsnitt har kommunen under året haft 75 miljoner kronor i likvida medel och det egna kapitalet är drygt 199 miljoner kronor. Soliditeten ligger på 68,8 procent.

Kommunens borgensåtagande är drygt 628 miljoner kronor. Nästan allt handlar om borgen till holdingbolaget. De kommunala bolagen Lekebergs kommunfastigheter, Leko, och Lekebergsbostäder, Lebo, har hittills lånat 462 miljoner kronor till byggnation av ny gruppbostad, lägenheter på Norrgårdsvägen och ombyggnad av Käppen till kontor för Lebo och lokaler för Fjugesta vävstuga.

Det går bra även för holdingbolaget, Leko och Lebo som visar positiva resultat för 2016. Leko har ett resultat på 2,7 miljoner kronor.

– Vi hade avsatt pengar till ombyggnaden av Käppen som blev försenad i byggstarten. Vi skulle egentligen börjat bygga 1 september men starten blev först efter årskiftet. Så det är flera miljoner kronor som egentligen skulle lagts på Käppen 2016. Nu kan det bli ett underskott 2017 i stället, säger Sören Skårsjö, vd för Lebo och Leko.

Resultatet för Lebo blev 300 000 kronor men det budgeterade resultatet var på 2 miljoner kronor.

– Man beslutade att göra ett stort underhåll på Linden med dränering och ny innergård. Det var nödvändigt, säger Skårsjö.

Mer läsning

Annons