Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svartåns vatten blir renare

Nästan 3 000 enskilda avlopp skall inventeras i Lekebergs kommun i Svartåns tillrinningsområde under de kommande åren. Ett jätteprojekt för Sydnärkes miljöförvaltning.

Annons
Inventerar enskilda avlopp. Wendla Thorstensson, ordförande i Sydnärkes miljönämnd, och Harry Lundin, förvaltningschef, med en karta över de cirka 3000 enskilda avloppen i Lekebergs kommun.

 Med erfarenhet av Alsenprojektet med cirka 450 enskilda avlopp som skall inventeras vet Sydnärkes miljöförvaltning vad det handlar om. I Kumla och Hallsbergs kommuner pågår inventering av enskilda avlopp.

– Det här är inget vi klarar av själva utan vi anlitar konsulten Henrik Isaksson från Point Environmental. Enligt det avtal vi tecknat skall han inventera 350 enskilda avlopp per år i Lekeberg, förklarar chefen Harry Lundin.

Få entreprenörerEn ”flaskhals” i sammanhanget är att det finns för få entreprenörer i trakten som kan åta sig att göra nya avloppsanläggningar.

Wendla Thorstensson, ordförande i Sydnärkes miljönämnd:

– Det känns bra att vi tar tag i det här nu, att man ser helheten.

Hon förklarar vidare att fastighetsägare kan oroas för kostnader som uppstår när avlopp måste åtgärdas. Erfarenhetsmässigt säger Harry Lundin att det handlar om att knappt hälften av avloppen som behöver göras om.

Infiltration– Vi eftersträvar de billigaste och enklaste lösningarna. Trekammarbrunn med efterföljande infiltration. Här ligger kostnaden runt 50 000 till 60 000 kronor. Vi vill ha en hög skyddsnivå med hög fosforrening. Infiltrationsanläggningar klarar de kraven.

Sex månaderEffekten blir dock inte omedelbar. Om en ny anläggning behövs har fastighetsägaren sex månader på sig att komma in med en ansökan.

– Och när man fått tillståndet har man två år på sig att bygga avloppsanläggningen, säger Harry Lundin.

Projektet finansieras genom tillsynsavgifter, 1 400 kronor per besök. Flertalet kommer att få göra om sina avlopp men får då tillbaka tillsynsavgiften. Inför varje område som ”betas av” kommer informationsträffar att ordnas. Anläggningar byggda efter år 2000 kommer inte att besökas. De som har äldre anläggningar får däremot ett brev.

Enskilda avloppBakgrunden till inventeringen är övergödningsproblemen i Svartån. Länsstyrelsen räknar med att enskilda avlopp svarar för 15 procent av fosforutsläppen.

Ett dåligt avlopp renar också bakterier dåligt. Tvättmedel, tvål och schampo innehåller så kallade organiska eller syreförbrukande ämnen som en avloppsanläggning skall bryta ner och rena innan det släpps ut till grundvattnet eller till Svartån.

– Lantbruket står för den stora delen utsläpp men man måste tänka på att under sommaren är deras utsläpp väldigt litet medan enskilda avlopp släpper ut fosfor året runt. De cirka 10 procent fastigheter med enskilda avlopp som finns i landet släpper ut lika mycket näringsämnen som de övriga 90 procenten, avslutar Harry Lundin.

Mer läsning

Annons