Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Årets sista månaderblir tuffa ekonomiskt

Lindesbergs kommun redovisar för perioden den 1 januari till den 31 augusti i år ett plus på 4,1 miljoner kronor jämfört med budget. Men den senaste prognosen pekar ändå på ett underskott vid årets slut på 7,9 miljoner kronor. Jämfört med budget, i vilken kommunen räknade med ett litet plus, är det en försämring på 9,3 miljoner kronor.

Annons

– Det är inte så bra, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder (S). Men vi lade en förhållandevis svag budget inför 2011. Men det har gått sämre än beräknat.

Enligt socialdemokraten är de stora missarna att kommunledningsstaben, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden inte har kunnat hålla sina respektive budgetar.

Skjutit i höjden– Driftkostnaderna har skjutit i höjden och prognosen visar ett underskott på nästan 23 miljoner kronor, säger Anders Ceder. Samtidigt ser vi ut att få drygt 13 miljoner kronor mer i skatteintäkter.

Årets sista månader kommer att bli tuffa. Kommunstyrelsens ordförande menar att kommunen behöver göra ett nollresultat på driften.

Klarar ni att få ned driftkostnaderna tillräckligt utan att säga upp personal?

– Det vet jag inte. Men det kan bli aktuellt med personalneddragningar eftersom lönekostnaderna är en av de största utgifterna.

I slutet av augusti framkom att kommunens likviditet är dålig. Kommunledningen arbetar hårt med den frågan. Hur det ser ut i dagsläget är oklart.

– Jag kan inte säga exakt hur det ser ut, säger Anders Ceder. 

Koncernen Linde Stadshus AB, där samtliga bolag ingår, redovisar ett överskott på 9,2 miljoner kronor för årets första åtta månader.

FörsämringHelårsprognosen pekar på att koncernen kommer att göra en vinst på 14,6 miljoner kronor i år. Det är en försämring med 5,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Huvudorsaken till att resultatet förväntas bli sämre än beräknat avser Linde Energi. I februari hade Korsnäs Frövi störningar som gjorde att kostnaderna för bränsleinköp blev cirka två miljoner dyrare jämfört med budget. Ett högt prisläge på elbörsen i början av året har gett högre intäkter men också högre inköpskostnader.

Mer läsning

Annons