Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ebba vill träffa politikerna

Ebba Malm 6 år skri­ver till po­li­ti­ker­na. Hon bju­der in dem till Ek­bac­kens sko­la, för att dis­ku­te­ra skol­går­den.

Annons
Bju­der po­li­ti­ker­na. Ebba Malm 6 år tyc­ker hen­nes skol­gård på Ekbackens sko­la i Fel­lings­bro är då­lig och vill gär­na dis­ku­te­ra det­ta med de som be­stäm­mer.

Efter att en skolkamrat ramlat i en brunn på skolgården börjad Ebba Malm fundera. Hon började ställa frågor till sin mamma Alida Malm. Allt resulterade i att Ebba bestämde sig för att skriva ett brev till Lindesbergs kommun och till de som bestämmer.

– Jag vill att skolgården ska vara säker för alla barn. Annars kan fler göra sig illa, och det vill inte jag ska hända, säger Ebba.

Ebba berättar att hon har skrivit hela brevet själv.

– Bara lite hjälp med någon bokstav och svåra ord har jag fått.

Rektor Åsa Jönsson välkomnar Ebbas initiativ.

– Fantastiskt bra, något vi är stolta över.

Åsa Jönsson berättar att såväl personal, föräldrar som elever har jobbat länge för att skolgården ska rustas upp. Man har tillsammans tagit fram en vision med nyckelorden trygghet, arbetsro och maximal kunskapsutveckling. Här anser rektorn att skolgården är en viktig del.

– Skolgården är inte godtagbar ur säkerhetssynpunkt, det är inte heller någon pedagogisk miljö. Den inbjuder varken till lek eller något skoj. Satsningen från kommunens sida känns svag.

Från skolans sida anser man att skolgården är en förlängning av klassrummet.

– I dag är gården, förutom alla brister, rent ut sagt tråkig, eleverna uppmuntras inte att vara aktiva. I slutänden påverkar det skolsituationen. Eleverna kan få svårt att hitta fokuseringen.

En önskan är att skolgården kunde utgöra en plats som bidrar till kunskapsutvecklingen, ett pedagogiskt utrymme som också skapar trygghet.

– Allt hänger samman. Är rasterna trista och eleverna inte får stimulans tar de med sig den sinnesstämningen in i klassrummet och det påverkar skoldagen i övrigt.

Pär-Ove Lindqvist (M) är oppositionsråd men även kontaktpolitiker för Ekbackens skola. Han tycker allt engagemang är bra.

– Jag besöker skolan med jämna mellanrum och är väl medveten om situationen. Skolgårdsmiljön är ett pågående arbete på alla skolor. Jag har svårt att göra en bedömning om Ekbackens skola är särskilt eftersatt, men visst är den förhållandevis torftig och jag kan tänka mig att mer behövs göras.

Lindqvist kan mycket väl tänka sig att i egenskap av politiker och beslutsfattare träffa barnen.

– Men man måste i så fall ha med sig ett realistiskt budgetunderlag. Vi får inte börja prata åtgärder och så genomförs de först när Ebba kanske går ut gymnasiet. Vi måste vara tydliga med vad vi kan göra nu. Klara besked ska ges.

Mer läsning

Annons