Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grimsöchef gillar förslag

En ny viltmyndighet på Grimsö skulle kunna ge synergieffekter mellan forskning och myndigheter, det, menar Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter.

Annons
På Grimsö. – Jag kan nog ändå se fler fördelar än nackdelar, säger Inga Ängsteg, verksamhetsansvarig på Viltskadecenter.

– Jag kan nog ändå se fler fördelar än nackdelar, bara man är tydlig med vilka roller man har, säger hon.

I torsdags presenterade regeringens utredare Håkan Larsson ett första delbetänkande av jaktlagsutredningen. Som NA skrev samma dag var ett av förslagen att flytta jaktfrågorna från Naturvårdsverket till en nybildad viltmyndighet som i så fall skulle kunna läggas bland annat på Grimsö.

Där finns i dag Grimsö forskningsstation och Viltskadecenter. Båda bedriver forskning inom viltekologi och sorterar under Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), men Viltskadecenter har Naturvårdsverket som uppdragsgivare och finansiär, och arbetar med mer praktiska frågor för att förebygga och informera om viltskador. En verksamhet som skulle kunna att samordnas med en ny viltmyndighet om den blir verklighet.

Viltskadecenters verksamhetschef Inga Ängsteg, som understryker att hon inte hunnit läsa hela den nära 200 sidor tjocka rapporten, säger att hon ser stora vinster i att forskning och förvaltning jobbar nära varandra.

– Ju mer förståelse man har för varandras roller desto bättre kan myndigheten bli på att formulera vilka frågor som behöver bli belysta, så att forskningen ägnar sig åt det som vi behöver ha svar på, säger hon.

I torsdagens NA utryckte Henrik Andrén, professor och enhetschef för forskningsstationen, oro för att förslaget skulle innebära att forskning och myndighetsutövning skulle hamna för nära varandra.

Inga Ängsteg menar att det behöver vara tydligt vad som är myndighetens roll och vad som är forskningens.

– Självklart ska man, som han var inne på, vara medveten om att det finns olika roller. Men jag tror inte att man behöver vara så rädd för att det ska bli problem utan att man snarare ska se möjligheterna, säger Inga Ängsteg.

Hon ser fler för- än nackdelar med förslaget, även om det kvarstår flera viktiga detaljer att reda ut

– Så jag är inte lika orolig som Henrik Andrén över detta. Jag tycker att vi redan i dag har haft behov av och fått träna oss på att vara tydliga med våra olika roller.

Konkret har närheten mellan Viltcenter och övriga forskningsprojekt på Grimsö inneburit flera fördelar genom åren.

– Har exempelvis vargprojektet försett vargar med radiosändare för att studera revirstorlek så kan även vi på Viltskadecenter utnyttja den insamlade datan för att få svar på andra frågor som mera är till nytta för lantbrukare och djurägare utan att det behöver kosta något extra. Jag tror att man kan få ut mer av varje satsad skattekrona om man samarbetar, säger Inga Ängsteg.

I dag ligger frågor om jakt på Naturvårdsverkets bord. Inga Ängsteg ser en poäng i att en ny myndighet hamnar utanför storstäderna.

– För Viltskadecenter har det varit viktigt att vi varit lokaliserade på landsbygden och tillhört SLU, säger hon.

Den viktigaste anledningen är att man kan locka personer som inte kan tänka sig att bo i storstaden. En annan anledning är att man kommer nära de frågor man jobbar med.

– De problem som finns blir väldigt påtagliga. De ger perspektiv som jag tror är svåra att skaffa sig i storstäderna.

Nu ska betänkandet ut på remiss. På Viltskadecenter går verksamheten vidare som vanligt.

– Om det blir något av det här förslaget på ny myndighet så är det inget som görs i brådrasket, säger Inga Ängsteg.

Oavsett om förslaget resulterar i en viltmyndighet tycker hon det är roligt att Viltskadecenter uppmärksammas i utredningen.

– Dels att de tycker att verksamheten här är så pass viktig, och dels är det kul ur ett regionalpolitiskt perspektiv att man pekar på Lindesbergs kommun. Sett ur ett medborgarperspektiv tycker jag det är lysande att man vill lägga fler arbetstillfällen här.

Mer läsning

Annons