Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Guldsmedshyttebor undrar varför ingen lyssnat på dem

Ett nittiotal namn på en protestlista att omvandla ett grönområde till bussterminal har inte satt några djupa spår i detaljplaneändringren i Guldsmedshyttan.Kommunens beslut är överklagad till länsstyrelsen i Örebro län.

Annons
Ny användning. Här efter Herrgårdsvägen i Guldsmedshyttan är den nya bussangöringsplatsen planerad.

– Kommunen fortsatte utan att ens kommentera invånarnas massiva motstånd.

– Varför skapa ett nytt problem för oss som bor här utan att ens försöka förklara varför för oss känns obegripligt, säger en Guldsmedshyttebo i området som påverkas.

– Vi tittar alltid på innehållet och betydelsen av olika synpunkter från invånare. Exempelvis vilka konsekvenser det får för de som bor i området, men det är helheten som avgör i slutänden. Ingen tyckte i det här fallet att nackdelarna är avgörande i förhållande till fördelarna, säger kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).

Hon ser ett mönster i de flesta byggprojekt.

– Alla vill att det ska byggas hus, gång- och cykelleder, men det följs alltid av ”inte just här”, säger Irja Gustavsson.

Trafiksituationen vid Trivselköps parkering efter Solvägen, bensinstationen och busshållplatser norr om rondellen med långtradare som parkerar är inte bara irriterande. Den är farlig.

Det fick Arbertsmiljöverket att agera för några år sedan.

Om inte något gjordes skulle de sätta en käpp i hjulet för kollektivtrafiken för resenärers och chaufförers väl och ve.

Arbetsmiljöverket nöjde sig tills vidare med att en förändringsprocess inleddes

Den resulterade efter några omtag och förändringar i ett förslag till kommunstyrelsen på ändrad detaljplan. Den ska ge möjlighet att skapa hållplatser och vändmöjlighet för bussar efter Herrgårdsvägen.

Det inkräktar på ett grönområde och en lekplats. De som bor i lägenheter och villor som vetter mot den nya bussangöringsplatsen kommer att få betydligt mer trafik och buller närmare sig. Det var bland annat ljudnivåer över rekommenderade värden de protesterade mot och tyckte att befintliga ytor norr om rondellen skulle räcka till för att skapa en bra trafikmiljö.

Kommunstyrelsen beslutade i december i fjol att föreslå fullmäktige att anta förslaget och det gjorde fullmäktige i februari. Det var inga diskussioner eller reservationer i någon av instanserna.

Planändringsförslaget antogs enhälligt. Kommunen meddelade, som man ska, länsstyrelsen om beslutet och länsstyrelsen tog beslut i sin tur att inte ifrågasätta eller pröva kommunens ställningstagande.

Därefter har en privat överklagan lämnats till länsstyrelsen.

Skälen mot bussterminalen är de samma som i protestlistan som lämnades till kommunen, i huvudsak miljöaspekter.

– Jag har börjat att titta på överklagandet. Det kommer inte att ta så lång tid innan vi fattar ett belut. Det kommer att ske under maj månad, säger Björn Pettersson, jurist på Länsstyrelsen i Örebro län.

Mer läsning

Annons