Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här börjar Vibyn växa fram

Nu börjar det kunna anas, det nya bostadsområdet i Vibyn som ska växa fram. – Vi planerar att starta arbetet på måndag, säger Fredrik Edin på BKT.

Annons
Vid den röda cirkeln är planen att bostadsområdet i Vibyn ska uppföras.

Detaljplanen för området klubbades av kommunfullmäktige i våras. Den omfattar ett 20-tal nya tomter, vid infarten till Frövi från Örebrohållet.

I dagsläget är två byggnationer i startgroparna. Ett har fått bygglov och ett andra beviljande är nära förestående.

Nu börjar arbetet med att iordningsställa infrastrukturen i området.

– Vi har tänkt att dela upp arbetet i två etapper, eftersom det i dagsläget bara är två tomter som är sålda, säger Fredrik Edin, arbetsledare på Bergslagens kommunalteknik, BKT, som utför arbetena.

Arbetet börjar med den östra delen, där de två sålda tomterna finns.

– Vi börjar med att bygga en ny genomfartsväg in till bostadsområdet, säger Fredrik Edin.

Den nya vägen kommer gå cirka 200 meter söder om dagens väg och leda in till en vändslinga. Den nuvarande vägen görs om till gång- och cykelbana.

Efter det ska vatten- och avloppsledningar samt el -och fiberkablar ner i marken. Det arbetet sker i samarbete med Linde energi och Skanova.

VA-nätet ska ansluta till pumpstationen som finns i höjd med Fröviforsvägen. Därifrån ska ledningarna dras under Fröviån.

Under första etappen kommer också de befintliga husen i Vibyn att ansluta till VA-nätet.

– De får välja om de vill anslutas till vattennätet, men avloppsnätet kommer de att bli intvingade på, säger Fredrik Edin.

Även villorna på norra sidan Örebrovägen kommer kunna anslutas till det nybyggda VA-nätet.

– Det är idag en samfällighet med egen slammavskiljningsbrunn, säger Fredrik Edin.

Tidsplanen är inte fastställd men han räknar med att arbetet med etapp 1 kommer att ta runt tre månader att färdigställa.

– Etapp 2 avvaktar vi hur försäljningen går innan vi drar igång, men det är möjligt att det blir direkt efter etapp 1 omförsäljningen tar fart under våren, säger han.

Mer läsning

Annons