Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Här sker pionjärarbete i renovering

Med en modern betong-blandning som ska se ut som den ursprunliga betongytan renoveras byggnadsminnet Stripa gruva. Denna vecka monterades den sista gjutformen i renoveringsarbetet bort.

Annons
Brädformen bryts bort. Och den nygjutna betongen blir synlig. Detta var den sista brädformen som användes i årets betongrestaureringsprojekt. Yngve Strömqvist och Daniel Alfvin heter hantverkarna.

– Det ser bra ut, säger Yngve Strömqvist.

Yngve och byggarbetar-kollegan Daniel Alfvin monterar bort plankbit för plankbit i den brädform som de har byggt upp mot väggen på byggnaden Södra krossen på gruvområdet. Bakom plankorna blottläggs nu den nya betongyta som hantverkarna har gjutit.

Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen, museiintendent, är med på plats. Och hon är nöjd med resultatet.

– Det är viktigt att den nya betongytan har ett utseende som så långt det är möjligt liknar ytan för den ursprungliga betongytan, säger hon.

Och det är ett pionjärarbete som pågår här i dag faktiskt. När tidigare betongrenoveringar har skett på gruvområdet så har en betongblandning använts som, så långt det var möjligt, var uppbyggd enligt den ursprungliga betongblandningen som användes här för byggnationer vid första halvan av 1900-talet.

Men vid den renovering som nu har skett på bandgångarna vid Södra krossen samt på växelhuset på samma plats så har en modern betongblandning använts i stället.

– De prover som har gjorts visar på en god vidhäftning av den nya betongen på den ursprungliga betongen. Men det är först om 20–30 år som vi faktiskt kan få svar på hur den nya betongen exakt har reagerat med den gamla, säger Ing-Marie.

Det är ett antikvariskt renoveringsarbete som pågår på gruvområdet. Samtidigt som byggnaderna ska bevaras med ett originalutseende så långt det är möjligt måste renoveringen också förhålla sig till de byggmaterial som i dag är tillgängliga och som kan/får användas.

I tre månader har Yngve, Daniel och deras kollegor på byggföretaget som har fått uppdraget att göra betongrenoveringen jobbat med projektet. De har vattenblästrat bort gammal betong som satt löst, de har kompletterat med armeringsjärn där så har behövts och de har gjutit på ny betong i stora träformar som de har byggt upp på plats. Och det har gått åt tonvis med betong i arbetet.

– Uppdraget är att den nya ytan ska se ut som den ursprungliga ytan. Och med brädformarna som vi gjuter i så får vi fram den ådring i betongen som syns från träet och som även den ursprungliga fasaden har, säger Yngve.

Nästa år ska bandgångarna målas vita och Södra krossen och växelhuset ska målas gula.

I flera år har Stripa gruvområde renoverats i etapper. År 2015 är planen att renovera den byggnad på gruvområdet som har diskuterats att inredas som kommunarkiv.

Renoveringen av Stripa gruva bekostas av länsstyrelsen. Projektkostnad för årets etapp är drygt 1,3 miljoner kronor.

Här renoveras gruvhistoria. Bandgångarna, växelhuset samt Södra krossen.
Först om 20-30 år vet vi exakt hur den nya betongen har reagerat med den gamla betongen, säger Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen.

Mer läsning

Annons