Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högre taxa för bygglovsärenden

Bygglovstaxorna ska höjas. Det föreslår Bergs-lagens miljö- och byggnämnd, BMB, respektive fullmäktige i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg.

Annons

En ny plan- och bygglag började gälla den andra maj i år. Den medför att kommunerna åläggs göra mer än tidigare samtidigt som verksamheten har krav på sig att vara helt avgiftsfinansierad.

Det innebär att det generellt blir dyrare för den som ska bygga något som är bygglovspliktigt.

Merarbete

Kommunernas bygglovshantering räknar med att få 30-40 procent merarbete, och för byggloven handlar det generellt om prishöjningar på 20-30 procent jämfört med dagens taxor.

Respektive BMB-medlemskommun ska ta beslut i fullmäktige om taxeförslaget innan det kan börja gälla. Det är inte tillåtet att justera taxan retroaktivt.

BMB-nämnden beslutade om förslaget vid sitt majsammanträde i förra vec-kan, och det kommer inte upp i Lindesbergs fullmäktige förrän tidigast i juni.

Det är en tänkbar tidplan även för de andra medlems-kommunerna. Det innebär troligtvis att det blir bygglovsärenden som kommer in efter första juli som påverkas av den nya taxan.

Följer SKL:s förslag

I stort sett följer beslutet i BMB-nämnden det förslag som Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetat fram inför ändringen av plan- och bygglagen.

Det som var föremål för diskussioner var den så kallade justeringsfaktorn. Den utgår från en kommuns storlek och har som funktion att kompensera de olika beräkningsmodellerna så att respektive kommun når kostnadstäckning.

För kommuner med invånarantal mellan 20 000-50 000 var faktorn i SKL-förslaget 1,0. För mindre kommuner än så 0,8.

Samma taxa

– Vi var eniga i nämnden om att det är viktigt att ha samma taxa i alla fyra kommunerna, och vi beslutade att föreslå faktorn 0,8, säger BMB-nämndens ordförande Margaretha Östlund (S).

Nämnden beslutade också att effekterna av den nya taxan ska utvärderas i januari nästa år.

Justeringsfaktorn är i praktiken den enda parametern kommunerna själva kan bestämma.

Mer läsning

Annons