Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Invandrarbeslut rivs upp av förvaltningsrätten

Förra månaden beslutade kommunstyrelsen att tekna avtal med Länsstyrelsen i Örebro län och staten (Migrationsverket) om mottagning av nyanländ invandrare. Förvaltningsrätten har bestämt att beslutet inte ska gälla tills vidare.

Annons

Beslutet som togs i september överklagades av Sverigedemokraten Mats Seijbolt till Förvaltningsrätten i Karlstad. Igår fick kommunen rättens beslut om så kallad inhibition. Det betyder att kommunens beslut förklaras som ogiltigt tills vidare och tills dess att rätten fattar ett slutgiltigt beslut.

Nu har kommunstyrelsens ordförande Anders Ceder (S) några dagar på sig att ge kommunens syn på saken.

Lindesbergs kommun har under många år haft ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ett 60-tal nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige.

Detta ska inte blandas ihop med Migrationsverkets asylverksamhet som lever sitt eget liv utan att kommunen har med det att göra.

Inför detta år avvaktade kommunen med att teckna avtal för att ha ett påtrycknigsmedel i diskussioner med bland annat regeringen. I dessa diskussioner som 13 kommuner fört om bland annat bättre statligt stöd för de kommuner som tar emot många invandrare.

Kommunstyrelsens beslut för i år var i praktiken retroaktivt. Kvoten nyanlända har redan kommit och beslutet var ett villkor för att få ut statliga bidrag för året. Avtalet är sedan löpande med möjlighet att säga upp år från år,

Överklagandet stödjer sig på att beslutet borde ha tagits i fullmäktige och inte i kommunstyrelsen för största möjliga insyn.

Mats Seijbolt stödjer sig på kommunallagen som säger att alla beslut i större ärenden av principiell  och ekonomisk beskaffenhet ska tas i kommunfullmäktige. Det anser han avtalet om mottagning av nyanlända invandrare är samt att det utan tvekan är kopplat till utgifter.

Lindesbergs kommun motsätter sig inhibitionen. Beslutet har tillkommit i laga ordning och kommunstyrelsen har så kallad delegation från fullmäktige att sluta avtal relaterade till mottagning av invandrare.

Förvaltningsrätten har inte tagit ställning till detta, men gann skäl att tills vidare upphäva kommunstyrelsens beslut fråm den 24:e september.

Mer läsning

Annons