Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Jakten på tidstjuvar inom akutvården

Timmar att spara. Akutvården har hittat vägar som underlättar för såväl patient som personal. Detta har projektgruppen också prisats för.

Annons
På bättringsvägen. Det prisade projektet Akut förbättring på Lindesbergs lasarett har varit en ögonöppnare enligt Anneli Andersson, Benny Lekberg och Ljiljana Karlsson.

Akut förbättring är projektet där alla blir vinnare. Utgångspunkten är att öka kvaliteten inom svensk akutvård, minska väntetider utan att tumma på patientsäkerheten och skapa en bra arbetsmiljö för personal.

Lindesbergs lasarett ingår i ett nationellt projekt som startade 2012. Sveriges kommuner och landsting, SKL, fick extra pengar från regeringen för att ge landstingen möjligheter att fundera över förbättringar inom akutvården.

– Det är ett väl känt problem att väntetiderna inom akutvården är för lång, i hela Sverige. Målet som satts upp är att 90 procent av patienterna ska vänta max fyra timmar, säger Benny Lekberg, biträdande avdelningschef vid akutmottagningen och projektledare tillsammans med Ljiljana Karlsson, biträdande verksamhetschef för an-iva-kliniken.

Inom projektet har man exempelvis kunnat konstatera att väntetiden för en multisjuk äldre person kan bli upp till elva timmar i vissa fall. Orsaken är att patienten måste träffa flera olika läkare.

– Det är möjligt att få ner tiden till fyra timmar. Om den första läkaren får befogenhet att lägga in patienten på annan avdelning, säger Benny Lekberg.

Att ha överläkare på plats skulle också spara tid. I dag är det en AT-läkare som jourtjänstgör på akutmottagningen. Under en testperiod har det visat sig att med en överläkare kunde nio av tio patienter passera akuten inom fyratimmarsgränsen.

Vidare jobbar man med att sjuksköterskor skriver röntgenremisser.

– Misstanke om handledsfraktur är vanligt. I dag ska en läkare skriva remissen, vilket innebär cirka 82 minuters väntan. Om sjuksköterskan kan utfärda remissen rör det sig om 16 minuter. Vi testar fortfarande och en utvärdering ska ske, men jag tror på en fortsättning, säger Benny Lekberg.

En patientbroschyr har framtagits och är ytterligare en möjlig väg mot förbättring. Med allmän information och anteckningar från den enskildes besök ska skingra eventuella frågor.

Att se helheten är nyckeln till framgång. I projektet har tolv personer ingått, från flera olika avdelningar.

– Allt hänger ihop och genom att diskutera har vi fått mer förståelse och kunskap om varandra, säger Ljiljana Karlsson.

– Engagemanget i personalgruppen har ökat. Alla ser att det finns saker att göra och prestigen luckras upp, säger Anneli Andersson, avdelningschef på akutmottagningen.

Jakten på tidstjuvar fortsätter. Förbättringspriset 2013 från landstinget är ett bevis på att man är på rätt väg.

Lindesbergs lasarett

Lindesbergs lasarett är ett av Örebro läns tre akutsjukhus, tillsammans med Örebro Universitetssjukhus och Karlskoga lasarett.

Upptagningsområdet är främst norra Örebro län med totalt 52 000 invånare, men Lindesbergs lasarett betjänar även övriga länet.

Lasarettet i Lindesberg har totalt 92 vårdplatser.

På sjukhuset arbetar omkring 570 anställda.

Under 2012 hade akutmottagningen i Lindesberg 17 700 besök. Av dessa var det 4 300, eller 25 procent, av patienterna som uppsökte jourmottagningen som finns på akuten med öppettid vissa tider på vardagkvällar samt helger.

Besöken på akutmottagningen har sedan 2004 i princip hela tiden pekat uppåt.

I projektet Akut förbättring har totalt 27 sjukhus deltagit.

Sammanlagt har projektet haft 400 deltagare som gemensamt arbetat med de olika målområdena – ökad kvalitet och patientsäkerhet, minska slöseri med patienters tid samt öka nöjdheten hos medarbetarna.

Gemensamma träffar har skett i seminarieform och ägt rum i Stockholm. Genom föreläsningar och diskussioner mellan deltagarna har de fungerat som inspiration för det fortsätta förbättringsarbetet på hemmaplan.

Genom projektet har ett nätverk bildats som även i fortsättningen ska ha kontakt.

Förbättringspriset 2013 som projektet Akut förbättring i Lindesberg mottagit består av en konferens om patientsäkerhet som hålls i Frankrike i april. Två deltagare i projektet får åka.

Mer läsning

Annons