Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny luftmätning i Lindesberg

I höst ska luften kollas igen. 40 personer ska delta, dessutom ska mätningar ske vid Gamla kirurgen och brandstationen.

Annons
Luftburen samverkan. Miljöinspektör Jens Råberg tillsammans med yrkeshygieniker Lennart Andersson. – Testpersonerna förra gången upplevde inga besvär med att bära den, snarare var den kontaktskapande då många blev nyfikna på vad de hade om halsen, berättar Andersson och visar den lilla mätgrunkan.

Undersökningen ingår i ett forskningsprojekt som först omfattade Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm. Vid utvärderingarna konstaterades behovet av mätning också i en mindre tätort i inlandet. Valet föll på Lindesberg. För fem år sedan gjordes den första och nu är det dags igen.

Det handlar främst om att få en bild av allmänbefolkningens exponering för cancerframkallande luftföroreningar, berättar yrkeshygieniker Lennart Andersson, verksam vid Universitetssjukhuset i Örebro, som leder projektet.

Syftet är att ge underlag till en förbättrad riskvärdering när det gäller föroreningar vi utsätts för.

De ämnen som mäts är bensen, butadien, formaldehyd samt kväveoxid. Dessutom halten damm och partiklar i bostäder.

– Sådana som är osynliga för ögat, och inte har med städning att göra, förklarar Andersson.

40 deltog i förra studien, lika många ska vara med nu. De väljs ut slumpvis, är mellan 20 och 50 år och bor i postnummerområde 711 30 till 711 36.

Hälften kommer under en vecka var att bära en liten mätutrustning, resterande mäts i totalt två veckor och skall föra dagbok.

– Tanken är att se hur olika leverne kan påverka exponeringen av olika ämnen. Exempelvis kan man tänka sig att det påverkar om man går eller cyklar, om man är pendlare, röker eller inte, bor i villa eller lägenhet, säger Andersson.

– Kollektivet bidrar till forskningen och får en viss ersättning för det. Resultatet redovisas för gruppen, fotsätter han.

Också den allmänna stadsmiljön ska mätas, via utrustningar på brandstationens tak, samt Gamla kirurgens balkong.

Storstadsmätningarna visar exempelvis att halten bensen minskade mellan mätperioderna, vilket kan ha en förklaring i minskad blytillsats i bensin.

– Men bensen kan också bildas vid vedeldning, så det ska bli intressant att se om det är något som påverkar här, säger Andersson som dock påpekar att ingen av orterna är hårt belastade jämfört med riktvärdena.

Resultatet presenteras halvårsskiftet 2011. Studien sker på uppdrag av Naturvårdsverket.

Mer läsning

Annons