Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt projekt ser över barnens situation

Folkhälsoteamet i norra Örebro län har fått i uppdrag att se över kommunernas arbete med att följa barnkonventionen samt hur de motverkar barn-fattigdomen.

Annons

I landstingets folkhälsoplan finns länsmål om ett barnvänligt län som följer FN:s barnkonvention samt att barnfattigdomen i länet ska minska.

Lindesberg, Nora, Ljusnarsberg och Hällefors har därför gett Folkhälsoteamet i uppdrag att titta närmare på hur kommunerna arbetar med barnkonventionen och frågor om barnfattigdom.

– Vi vet att en hel del arbete med de här frågorna redan förekommer i kommunerna. Mitt uppdrag blir att skapa en samlad bild över vad det här är för arbete och utifrån det se vad som kan göras för att bli bättre, säger Sara Gustavsson, projektledare på Folkhälsoteamet i norra Örebro län.

Projektet startade 1 september och än så

länge är Sara i inledningsfasen.

– Jag behöver gå ut i verksamheten och se vilka styrkor och svagheter som finns.

Linnéa Hedkvist, folkhälsostrateg på Folkhälsoteamet i norra Örebro län, berättar att kommunerna har olika förutsättningar.

– Tittar man till exempel på Hällefors så lever nästan vart femte barn i ekonomiskt utsatta hushåll. Den siffran skiljer sig åt kommunerna emellan, säger Linnéa Hedkvist och fortsätter:

– Det har att göra med föräldrarnas situation och det måste man titta närmare på.

Barnfattigdom och barnkonventionen

Barnfattigdom är i Sverige, enligt Rädda Barnen, barn i familjer som får försörjningsstöd och/eller vars tillgängliga inkomster inte räcker till nödvändiga utgifter.

Barnfattigdomsindex för 2011 visade att 19 procent av barnen i Hällefors kommun lever i ekonomiskt utsatta hushåll. I Ljusnarsbergs kommun var samma siffra 15 procent. Och i både Lindesbergs och Noras kommun lever 14 procent av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling 1989.

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen.

Källa: Rädda Barnen, Statens Folkhälsoinstitut och barnombudsmannen.

Mer läsning

Annons