Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plus 40 miljoner i delårsbokslut

Räknat i kronor blir 2013 ett bra år för Lindesbergs kommun och bolag. Det visar delårsbokslutet som nyligen presenterats. Däremot ökar sjukfrånvaron för andra året i följd.

Annons

Totalt pekar prognosen vid årets slut på ett positivt ekonomiskt resultat på drygt 53 miljoner kronor. Nästan 13 miljoner kronor försvinner i realisationsvinst till statskassan för försäljningen av stadsnätet på höstkanten. Kvar blir 40,3 miljoner kronor.

Stadsnätspengar tillsammans med återbetalning av försäkringspremier är två enskilt stora poster som förklarar ett gott ekonomiskt läge.Men det är inte lika ljust som siffrorna kanske anger, eftersom det handlar om tillfälliga engångsbelopp.

Kommunens nämnder med förvaltningarna som driver skola, vård och omsorg med mera ligger under sin budget enligt årsprognosen med 15 miljoner kronor. Totalkostnaden för driften är 1,4 miljarder.

Många verksamheter klarar att hålla sina kostnader. De största negativa avvikelserna ligger hos gymnasieskolan, stadsnätet samt individ- och familjeomsorgen.

Totalt sett ökar kostnaderna för att driva de kommunala verksamheterna med cirka 30 miljoner jämfört med 2012.

Fram till 2011 sjönk sjukfrånvaron hos de cirka 1 800 kommunanställda lite varje år under en period. 2012 ökade sjukfrånvaron med 0,5 procentenheter till 4,8 procent av ordinarie arbetstid.

Resultatet fram till den sista augusti och prognosen fram till årets slut pekar mot ytterligare en uppgång.Vid månaden augustis slut 2012 låg den totala sjukfrånvaron på 4,58 procent av ordinarie arbetstid. Vid samma mätpunkt i år är siffran 5,26. Det innebär en ökning mellan årens mättillfällen på 0,68 procentenheter. Trenden i Lindesberg följer rikets.

Kultur- och fritidsförvaltningens lilla organisation är de enda som går mot strömmen med en minskning i år.

Störst ökning av sjukfrånvaro har skett i åldersgruppen 50 år och äldre.

Det som kommenteras särskilt i delårsbokslutet är ökningen hos anställda som är under 30 år, med 35–40 år kvar i sina yrkesliv.

– Långtidssjukskrivningar över 60 dagar står för ungefär hälften av alla sjukskrivningar. Bland dessa är ungefär hälften, vad vi förr kallade stressrelaterade. Den andra halvan är hjärt-, kärl- samt cancersjukdomar, säger personalchef Carina Fyrpihl.

Det är de långa sjukskrivningarna som tenderar öka och den psykosociala ohälsan. På korta sjukskrivningar syns inga markanta variationer.

Lindesbergs kommun ligger väl till i förhållande till andra kommuner och offentliga verksamheter.

– Vi måste jobba ännu mer förebyggande genom att exempelvis tidigt ta tag i upprepade korttidssjukskrivningar, säger Fyrpihl.

Personalavdelningen funderar även på att diskutera med alla nyanställda om helhetens betydelse i livet för hälsan.

Mer läsning

Annons