Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skolor stängs om inte mer pengar skjuts till

Nu börjar kampen om hur pengarna i kommunen ska fördelas. Konsekvenserna för skolor och förskolor blir stora om inte den föreslagna potten får påfyllning.

Annons

Bland det sista Kaj Söder gjorde, innan han i somras lämnade tjänsten som förvaltningschef, var en konsekvensbeskrivning som visar hur det kan bli om de föreslagna besparingarna genomförs.

Nu har politikerna i barn- och utbildningsnämnden fått den på sitt bord.

– Det är ett scenario vi inte vill se, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Linda Svahn (S).

I förslaget, som togs fram förra året, föreslås att fyra miljoner ska sparas under 2015. Det skulle kunna klaras genom att få fler elever till Lindeskolan och minska kostnader inom exempelvis vaktmästeri, förvaltningspersonal och chefer.

Inför 2016 och 2017 är förslaget att spara ytterligare 19 miljoner kronor.

Skulle detta bli verklighet, konstaterar Kaj Söder i sin analys, finns det inte något hopp för Rockhammars och Ramshyttans skola. Då behöver ett beslut om nedläggning tas innan jul nästa år.

Kulturskolan diskuteras inte alls den här gången.

I analysen finns också exempel på satsningar som måste utebli. Exempelvis skoldatateket, internationellt arbete och fortbildning för lärare.

För gällande förskolan talas det om att spara på specialpedagoger och särskilt stöd. Dessutom att avveckla de provisoriska förskolorna.

Kan friskolorna i Löa och Pilkrog påverkas av sparåtgärderna?

– Vi betalar ersättning till dem per elev, så lyckas vi minska vår ram kan de bidragen också bli mindre. Det är ju en lika stor summa för alla elever oavsett om de går i kommunal skola eller friskola, säger nämndordförande.

På gymnasiet skulle lärartätheten behöva sänkas.

Blir det då fordonsprogrammet som ligger risigt till igen?

– Nu ligger Lindeskolan bara två miljoner minus. Det är mycket bättre än tidigare år. Så inget program ligger sämre till än något annat. Fordon har fått fram till årsskiftet på sig att hitta lösningar. En åtgärd de gjort nu är att ta in fler elever på transportgrenen vilket gör programmet billigare per elev.

Första september hålls ett

budgetseminarium med politiker och förvaltningschefer och i november ska budgetarbetet vara klart.

– Konsekvensbeskrivningen skickar vi nu vidare till kommunstyrelsen, vi gör vad vi kan för att påverka hur mycket pengar som tilldelas.

– Självklart vill vi inte se de här besparingarna. Och jag tror inte det här blir verklighet, säger Linda Svahn och påpekar att det vid halvårsskiftet såg ut som om skolväsendet i år kommer att nå en budget i balans.

Besparingar och behov

Barn- och utbildningsnämnden, BUN, har drygt en halv miljard kronor per år.

Kommunfullmäktige har förvarnat om att BUN kan komma att tilldelas mindre pengar kommande tre år.

4 miljoner sparas 2015, detta beslut ligger kvar sedan tidigare.

2016 föreslås en besparing på 9 miljoner, och 2017 ytterligare 10 miljoner.

BUN påtalar i stället behov att öka sin budget med 3 miljoner per år.

Mer läsning

Annons