Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två nya planförslag för Frövibebyggelse

Bergslagens miljö- och byggnämnd har sagt ja till två planförslag som gäller Frövi. Dessa ska nu vidare till kommunstyrelse och fullmäktige.

Annons

Det ena förslaget handlar om Frövifors fabriksområde. Där får företaget lättnader på bygglovsplikten. Industrin får exempelvis, bygga till och bygga om befintliga byggnader och göra vissa förändringar på fabriksområdet utan att söka bygglov. Helt nya byggnader är fortsatt bygglovspliktiga.

 – Företaget har tillräcklig egen kompetens och det här handlar om en administrativ lättnad för dem, säger Isabella Lohse på BMB.

Det andra planförslaget gäller Vibynområdet i Frövitätorts västra utkant. Området ned mot sjön ska exploateras för villabebyggelse. Länsstyrelsen har gett sitt medgivande. Huvudproblematiken har handlat om ljud från järnvägen som ska reduceras med en bullerskärm. Genom att Vibyn exploateras ges också befintlig bebyggelse möjlighet till kommunal VA-anslutning.

Mer läsning

Annons