Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lista: De är Örebros mäktigaste kvinnor

NA har rankat Örebro läns 25 mäktigaste kvinnor. Här är listan och motiveringarna. Vem tycker du är länets mäktigaste kvinna?

Annons
Topp fem på listan. Från vänster: Christina Johansson, Marie-Louise Forsberg Fransson, Eva Lilja och Rose-Marie Frebran. I mitten: Sara Sjöborg Wik - nummer ett på listan.

1. Sara Sjöborg Wik

Vd och koncernchef för länets största investmentbolag – Myrina Invest, med cirka 140 anställda och en omsättning på över 277 miljoner kronor.

Sitter i styrelsen för flera lokala företag och är även en av intressenterna i utvecklingen av Gustavsviksområdet. Som vice ordförande för Handelskammaren Mälardalen har hon också ett stort inflytande över vilka frågor det lokala näringslivet ska driva. Är också engagerad i länets filmindustri.

2. Rose-Marie Frebran (KD)

Landshövding, Örebro län. Representerar länet utåt och sitter som ordförande i länets arbetsmarknadsråd, som samlar tunga aktörer inom både näringsliv och det offentliga. Är dessutom engagerad i flera styrelser – inte minst som vice ordförande för aktiebolaget ÖSK elitfotboll – ett tydligt maktforum i Örebro.

3. Marie-Louise Forsberg-Fransson (S),

Ordförande i landstingsstyrelsen i Örebro, landstingets ”regering”, som ska leda och samordna hela landstingets verksamhet. Hon har på den posten ett stort inflytande över såväl länets sjukvård som landstingets arbete kring bostäder, kommunikationer och miljöfrågor i länet. Sitter bland annat också som vice ordförande i Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, beredning för primärvård och äldreomsorg.

4. Eva Lilja

Näringslivschef för Örebro kommun och projektledare för Business region Örebro, BRO. Har stort inflytande över Örebros näringslivsstrategier och arbetet med att förbättra servicen till företagen i länets största kommun. Eva Lilja leder dessutom, genom BRO, arbetet med att locka nya företag och arbetstillfällen till hela länet.

5. Christina Johansson (M)

Styrelseordförande för Arbetsförmedlingen, den kanske just nu mest omdebatterade svenska myndigheten. Sitter också som vice ordförande i kommunstyrelsen i Hällefors och drev, fram till nyligen, Hälleforsbolaget Rinman Education med en omsättning på sex miljoner kronor. En post hon dock fick lämna i augusti, efter anklagelser om jäv.

6. Elisabeth Glanzelius Sundvall

Vice President för Human Resources inom Atlas Copcos division Underground Rock Excavation, med huvudkontor i Örebro. Hon koordinerar därmed divisionens personalarbete över hela världen och har såväl funktionellt, som operationellt och divisionellt ansvar för personalfrågor för upp till 3300 anställda inom den internationella verkstadskoncernen.

7. Katrin Säfström 

Tidningschef för länets största mediehus – NA och Örebroarn. Hon har ekonomiskt och publicistiskt ansvar för en verksamhet med 100 anställda och en omsättning på 335 miljoner kronor. Har inflytande över den övergripliga inriktningen på NA:s journalistik och är en naturlig deltagare i den lokala debatten.

8. Liselotte Eriksson Dahl

Vd för och styrelseledamot i familjeåkeriet EV Eriksson Transport, med

36 bilar, 42 anställda och en omsättning på 30,5 miljoner kronor under 2012. Hon leder, sedan tio år tillbaka, ett framgångsrikt bolag i en traditionellt mycket mansdominerad bransch. Liselotte Eriksson Dahl sitter också i styrelsen för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag och har därmed makt att påverka hur en av landets viktigaste näringar utvecklas.

9. Britt Nordström

Regionchef för Teknikföretagens största region – Region Mitt, med ansvar för regionkontoren i Örebro, Stockholm och Falun. Representerar därmed 1 000 medlemsföretag, med cirka 100 000 medarbetare, i landets och länets förmodligen allra viktigaste näring. Britt Nordström är också aktiv i diskussionen kring länets näringslivsklimat och kompetensförsörjning.

10. Mia Spendrup

Vd för och styrelseledamot i spa- och konferenshotellet Loka Brunn utanför Grythyttan i Hällefors kommun. Hon har snabbt vänt den tidigare negativa utvecklingen för verksamheten, gjort Loka Brunn lönsamt och har i dag ansvar för ett namnkunnigt bolag med 84 anställda och en stadigt växande omsättning på över 68 miljoner kronor. Leder också Örebro Universitets arbete med att samla in pengar till ny forskning.

11. Lena Baastad (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Örebro kommun. Har yttersta ansvaret för att fullmäktiges beslut verkställs och ansvarar även för ekonomin och den långsiktiga utvecklingen i länets ledande kommun. Är dessutom även styrelseordförande för Utvecklingsbolaget i Örebro-Kumla, ett samarbete för att göra både kommunerna mer attraktiva för både näringslivsinvesteringar och nya invånare.

12. Katarina Hansson (S)

Blev i år den första kvinnan någonsin på posten som kommunstyrelsens ordförande i Kumla, länets fjärde största kommun. Katarina Hansson har, på sin position, stort inflytande över hur länets mest företagsvänliga kommun utvecklar sitt näringslivsarbete – Kumla hamnar högst upp av länets kommuner i Svenskt näringslivs rankning över näringslivsklimatet i de svenska kommunerna.

13. Christina Hedberg

Vd och styrelseordförande för Handelskammaren Mälardalen och representerar på den positionen viljan hos cirka 700 medlemsföretag i Örebro och Västmanlands län. Driver det lokala näringslivets frågor kring infrastruktur, logistik och kompetensförsörjning. Christina Hedberg är också mycket aktiv i diskussionen kring näringslivsfrågor i länet.

14. Pia Öijen

Som Hälso- och sjukvårdsdirektör inom Örebro läns landsting, har Pia Öijen tjänstemannaansvar för hur länets sjukvård utförs. Hon sitter också i landstingets ledningskansli, tillsammans med bland andra hälsovalspersonaldirektören Eva Frantz och personaldirektören Maria Åkesson, som har det yttersta personalansvaret för cirka 8 800 anställda inom landstinget.

15. Caroline Behrn

Styrelseledamot i välkända familjeföretagen Behrn Fastigheter, PJ Behrn Invest och Behrn Hotell. Planeras så småningom, tillsammans med sin bror Christian, ta över familjeimperiet som i dag består av 145 000 kvadratmeter fastigheter, en idrottsarena, ett hotell och ett affärscenter i Örebro.

16. Maria Viimne

Vice vd för Kommuninvest, med huvudkontor i Örebro. Bolaget lånar ut pengar till landets kommuner och har tillgångar på cirka 280 miljoner kronor. Förra året hade bolaget också 62 anställda och en omsättning på sex miljarder kronor.

17. Anne-Lie Carlos

Riskchef för hela Swedbankkoncernen. Anne-Lie Carlos jobbar numera från bankens huvudkontor i Stockholm, men bor kvar i Hallsberg och har också kvar viktiga styrelseuppdrag med anknytning till länet. Hon sitter bland annat i universitetets kampanjkommitté för att samla in pengar till ny forskning.

18. Elisabeth Forell

Vd för och styrelseledamot i lönsamma verkstadsbolaget Örebro Järnmontering, med 19 anställda och cirka 29 miljoner kronor i omsättning. Elisabeth Forell sitter också i styrelsen för bland andra Progressus Utveckling i Örebro, ett bolag med 20 anställda och en omsättning på 29 miljoner kronor under 2012.

19. Agnetha Paulsson

vd för och styrelsemedlem i det framgångsrika rekryterings- och bemanningsbolaget Personalpoolen i Örebro. 2012 hade företaget 23 anställda och en omsättning på 14 miljoner kronor.

20. Elisabeth Svantesson

Moderat riksdagsledamot från Örebro län och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott. Elisabeth Svantesson har inflytande över politik som påverkar hela landet och hon är en flitig debattör när det kommer till näringslivsfrågor och arbetsmarknad både nationellt och regionalt.

21. Annika Lyttbacka

Arbetsförmedlingens chef i Örebro län, exklusive Karlskoga och Degerfors. Annika Lyttbacka representerar en av landets viktigaste och mest synliga myndigheter i Örebro och har ansvar för hur nationella beslut genomförs på Arbetsförmedlingarna runt om i länet.

22. Eva-Lena Jansson

Socialdemokratisk riksdagsledamot som även sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott. Mycket aktiv debattör både i frågor som rör arbetsmarknad och socialförsäkringsfrågor i såväl länet som nationellt. Kommer med största säkerhet att vara mycket synlig och drivande i valrörelsen i länet nästa höst.

23. Kerstin Winge

Personalchef på verkstadsbolaget Meritor, Lindesbergs största privata arbetsgivare. Hon har därmed ansvar för personalfrågor som rör cirka 980 anställda på anläggningen som tillverkar fram- och bakaxlar till fordonsindustrin. Kerstin Winge sköter också oftast verksamhetens kommunikationer utåt, bland annat med lokalmedierna.

24. Irén Lejegren (S)

Regionstyrelsens ordförande i Örebro. Irén Lejegren är bland annat med och bestämmer vilka frågor Regionförbundet ska driva när det kommer till exempelvis utveckling, kompetensförsörjning, infrastruktur och entreprenörskap i länet.

25. Efwa Nilsson

Regionchef för Eon i Västra Sveland. Kommunikationsansvarig för energijättens verksamhet i tre län: Örebro, Dalarna och Västmanland. 200 anställda och 100 000 kunder.

Mer läsning

Annons