Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lista: Projekt i länet som får EU-stöd

Nu är det klart vilka projekt i Örebro som ska få vara med och dela på 274 miljoner kronor i EU-stöd.

Annons

På måndagen beslutade Strukturfondpartnerskapet östra Mellansverige att pengarna ska fördelas på 33 olika projekt. Sex av projekten finns i Örebro län. Regionen östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland.

I faktarutan intill presenteras projekten i länet och hur stort bidrag de får.

Här är listan:

Kompetensförsörjning för studie- och yrkesvägledning. Örebro Kommun.

EU-stöd: 3 178 883 kr. Kompetensutveckling av 100 studie- och yrkesvägledare.

i 19 kommuner i tre län för att få till stånd en mer likvärdig och professionell vägledning.

Lärande för Minskad Ohälsa – ett strategiskt projekt i Askersunds Kommun. 

EU-stöd: 4 984 878 kr. Kompetensutvecklingsinsatser för att göra ledning och medarbetare mer medvetna om att arbeta med hälsofrämjande insatser för att minska ohälsa och sjukskrivningar.

Administrativ utveckling i Örebro län. Örebro Kommun.

EU-stöd: 8 000 741 kr. Kompetensutvecklingsinsatser för att möta strukturell omställning inom offentlig verksamhet för målgruppen administrativ personal i 10 kommuner. Berör 548 medarbetare på många små arbetsplatser.

SMAK för arbetslivet. Regionförbundet Örebro.

EU-stöd: 1 807 731 kr. Kompetensutveckling av 60 medarbetare som arbetar för att få personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i arbete. Berör 16 arbetsplatser i 3 län.

Förskoleutveckling Örebro Kommun genomförande. EU-stöd: 28 976 200 kr. Kompetensutvecklingsprojekt för förskolans olika personalgrupper där barnskötare utgör den största gruppen. Berör 1800 medarbetare och 128 arbetsplatser.

EU-stöd:

Jobb IN. Management Kompetensutv AB, Örebro. 9 972 255 kr.

Insatser för att få 360 långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund i arbete eller starta eget alternativt i studier. Projektet ska utveckla metoder och former för lärande, agerande och social förmåga som stärker individens självbild och personliga drivkraft och fördjupa samarbetet mellan arbetsförmedling, kommun, försäkringskassan och arbetsgivare.

KÄLLA: Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige

Mer läsning

Annons