Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ljusnarsberg och Hallsberg blir skolpilotkommuner

En skolkommunsatsning för att få fram en arbets—metod för skolutveckling ska testas. Två kommuner i landet ska bli pilotkommuner för satsningen, Hallsberg och Ljusnarsberg.

Annons

– Det här ska inte bli ett tomteblossprojekt utan ambitionen är att vi skapar något varaktigt och positivt för skolornas utveckling, berättar Peter Morfeldt, projektledare på Regionförbundet i Örebro.

I ett första skede ska pilotkommunerna, med stöd av Regionförbundet, göra en djupanalys av hela sin skolverksamhet för att lyfta fram styrkor och svagheter, sammanställa arbetsmetoder, skolstrukturer och skolresultat. Sedan ska en skolutvecklingsplan skrivas som kommunerna ska jobba efter. Under flera års tid.

Både Ljusnarsberg och Hallsberg är två kommuner som minskar i befolkningsantal. Det medför en problematik där skolledningen hela tiden måste förhålla sig till ett minskande elevantal vilket i sin tur brukar kräva omorganisationer i personalstab och förändringar i hur skollokaler ska nyttjas.

Har Ljusnarsberg och Hallsberg valts ut som pilotkommuner på grund av problem och bristande skolresultat?

– Nej, absolut inte. Vi har jobbat gemensamt med skolcheferna i länet hur vi kan kraftsamla för ett utvecklingsarbete i skolorna och då anmälde Ljusnarsberg och Hallsberg sitt intresse, säger Peter Morfeldt.

Generellt behöver dock skolorna i de två pilotkommunerna höja elevernas måluppfyllelse, konstaterar Regionförbundet i sin beskrivning av projektet.

I skolkommunsatsningen ska hela kommunernas organisation involveras. Och organisationen ska belysas både på skolnivå, på förvaltningsnivå och på huvudmannanivå.

– Vi ser en poäng i att skolledningen själva, och inte någon utomstående part, gör analysen av sin verksamhet. Och vi har en grundsyn i projektet att inte enbart bygga arbetet på bristfaktorer utan även på positiva drivkrafter.

I höst ska projektet, enligt plan, sätta i gång. Först i Hallsberg och sedan i Ljusnarsberg. Och parallellt med den regionala skolstödsgruppen och pilotkommunernas analysarbete ska Skolinspektionen göra en genomlysning av kommunernas skolverksamheter.

– Skolinspektionen ger oss en dimension till i projektet. Då kan vi jämföra vårt resultat och deras resultat i analyserna.

I inledningsskedet ska

Regionförbundet stå för merparten av kostnaderna i projektet. Den regionala skolstödsgruppen ska söka statliga utvecklingsmedel för skolsatsningen. I den senare så kallade genomförandefasen av utvecklingsplanen är tanken att pilotkommunerna själva söker stödpengar för utvecklingsarbetet. Huvudmålet med skolkommunsatsningen är att insatser ska ske som direkt och indirekt påverkar elevernas lärmiljö.

Mer läsning

Annons