Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Akut brist på förskoleplatser

Antalet asylsökande barn har ökat kraftigt den senaste tiden. Kön till barnomsorgen är därför lång och behovet av nya förskoleplatser akut. Nu utreds var en tillfällig avdelning kan öppnas.

Annons

Kommunen är i dag skyldig att erbjuda plats i den allmänna förskolan, 15 timmar per vecka, till alla barn mellan 3 och 5 år. I kommunens barnomsorgskö finns i dag 18 barn, varav 14 asylsökande, i den åldern. Behovet av förskoleplatser är därför akut.

Ett förslag till lösning har varit att öppna en tillfällig förmiddagsavdelning vid förskolan Åstugan i Ställdalen. Enligt Ronny Kihlander, rektor inom förskolan, ser dock det alternativet ut att falla.

– De berörda familjerna har oftast inte har tillgång till bil, och därför inte heller möjlighet att skjutsa barnen till Ställdalen, säger han.

Kihlander har varit i kontakt med Migrationsverket i hopp om hjälp med transporter, men något sådant ordnar inte myndigheten.

– Vi tittar på andra alternativ just nu. Men vilka vill jag inte gå in på i dagsläget, säger Kihlander.

Platsbristen hänger ihop med sammanslagningen av förskolorna Bergsgården och Linåkern, vilken beräknas vara genomförd i början av mars. Den nya förskolan är planerad att rymma cirka 90 barn, ett antal som redan i dag överskrids.

– Fler barn har gått upp i antalet timmar på förskolorna eftersom föräldrarna fått jobb eller deltar i något åtgärdsprogram, säger Kihlander.

– Det ställer helt andra krav på verksamheten.

År 2010 föddes 44 barn i kommunen, nästan dubbelt så många som 2009. Vad innebär det för förskolan?

– De barnen är ännu inte inne i systemet. Efter kontakt med de nyblivna föräldrarna kan vi se att deras behov av baromsorg kommer vid årsskiftet 2011-2012, vilket innebär att vi har tid på oss att planera inför det.

Mer läsning

Annons