Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla mål för skolan misslyckades

Ljusnarsbergs kommun gjorde ett överskott på nästan 22 miljoner kronor 2014. Revisorerna är nöjda med resultatet, men inte nöjda med hur kommunen misslyckats med att uppnå sina mål för skola och äldreomsorg.

Annons

Tre mål hade fullmäktige satt upp för skolan; att alla elever ska vara behöriga till gymnasieskolan (målvärde: 95 procent), att alla elever ska känna sig trygga i skolan (målvärde: 100 procent) och att det genomsnittliga meritvärdet för elevers betyg i årskurs 9 ska överstiga 210 (målvärde: 202). Inget av målen uppnås. Till exempel blev bara 76,5 procent av niorna behöriga till gymnasiestudier 2014.

För äldreomsorgen fanns två mål, att andelen nöjda brukare ska öka (målvärde: 90 procent nöjda brukare) och att den enskilde brukaren ska känna att kommunen tar hänsyn till dennes åsikter/önskemål om hur vård ska utföras (inget målvärde). Det första målet misslyckades. Det andra anser kommunen är uppnått, men då målvärde saknas tycker revisorerna att det är svårt att dra den slutsatsen.

Revisorerna skriver:

”Enligt vår bedömning är resultatet inte förenligt med något av de verksamhetsmål som fullmäktige särskilt angett som viktiga att följa upp under 2014. Detta är inte tillfredsställande.” Revisorerna anser dock att årsredovisningen ska godkännas och att politikerna beviljas ansvarsfrihet.

Finansiella mål klarades

Samtliga finansiella mål klarades. Det skulle amorteras minst 7 miljoner kronor på lån, ett resultat på minst 10 miljoner, högst 27 miljoner i investeringar och likviditet på minst 5 procent av bruttokostnader. Årsredovisningen tas upp på tisdag i fullmäktige.

Mer läsning

Annons