Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Analysgruppen läser brev och lägger pussel

På övervåningen till ett kafé i Kopparberg arbetar analysgruppen med alla de brev som har skrivits. Några jobbar med förskolan, andra med grundskolan och en person med förvaltning, elevhälsa och politiker.

Annons

– Vi får läsa både positiva som negativa tankar och upplevelser om vardagen i skolan. Och vår uppgift är att utifrån dessa tankar och synpunkter skapa något som i slutänden ska påverka utvecklingen av skolan positivt, säger Anne-Marie Hägglund.

– Vi har även förskolebarnens tankar om sin vardag i förskolan med, via de samtal vi har haft på förskolan, berättar Angelika Wecklauf.

I analysgruppen ingår Angelika Wecklauf, Anne-Marie Hägglund, Ksenija Suskic, Yvonne Eriksson, Annika Strandell Lindblad, Ewa Lindberg och Karin Wouda.

Sammanlagt tio arbetsdagar per person viks åt analysgruppens arbete.

Det ger en sammanlagd insats på 70 arbetstimmar som finansieras med statliga medel via Skolstöd Region Örebro län.

Brev efter brev läses och bearbetas. Anteckningar klottras ned på lappar, sorteras efter olika indelningar i kategorier. Skolstöds-gruppen från Region Örebro län finns med som handledare i analysgruppens arbete.

– Vi läser breven och skalar av dem, tar fram vad just den här brevskrivaren vill berätta. Vi skriver ned detta kortfattat på post-it-lappar. Och sorterar innehållet i breven utifrån dimensionerna samverkan, planering och förändring, säger Margaretha Essving från skolstöds-gruppen.

Och sedan görs nya indelningar av brevens budskap i olika underordnade kategorier/teman.

Alltsammans ingår i det pussel som ska läggas i analysarbetet för att skapa helhetsbilden av uppfattningen om dagens skolverksamhet.

Därefter ska tre rapporter skrivas, en om förskolan, en om grundskolan och en om förvaltning, elevhälsa och politik. Med förslag till fortsatt utvecklingsarbete för verksamheterna.

– Och i rapporterna kommer citat från breven att användas för att belysa attityder och synpunkter från verksamheten, fortsätter Margaretha Essving.

Breven får skrivas anonymt. Och efter att texterna har lästs och använts i analysgruppens arbete ska breven förstöras.

Innan vårterminens avslut beräknas rapporterna vara klara. I höst ska ett utvecklingsarbete påbörjas där beslut ska tas om vad som ska prioriteras och hur detta ska ske.

Mer läsning

Annons