Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Asylmottagning en fråga för Reinfeldt

Ljusnarsbergs kommun vill diskutera brister i hur staten och Migrationsverket sköter asyl- och flyktingmottagning i landet. Inbjudan adresseras direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Annons

– Vi vill bland annat diskutera de ekonomiska förutsättningarna för en kommun av Ljusnarsbergs storlek till möjligheten att ta ansvar för denna mottagning, säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd i Ljusnarsberg.

Två kärnfrågor vill

Johansson diskutera; hur stor solidaritet det ska var bland samtliga kommuner i landet att tillsammans ta ansvar för flyktingmottagning och hur de kommuner som tar emot flyktingar också ska ges ekonomiska förutsättningar att göra detta.

– I dag fungerar inte flyktingmottagningen som ett nationellt uppdrag som är fördelat lika på alla kommuner utan det är vissa kommuner, som Ljusnarsberg, som får bära en tyngre börda i det här än andra.

Kommunen kritiserar Migrationsverket för bristande framförhållning. De asylsökande ska ges tillgång till den kommunala skolan. Men med mycket kort framhållning från Migrationsverkets sida kan det till exempel vara svårt för kommunen att planera för extra resurser i skolan när så krävs. Från en dag till nästa kan krävas extra skolbussar vilket är svårt att ha framförhållning kring.

Det påtalas också, från kommunens sida, att vissa merkostnader som kommunen får inte kompenseras av staten. Det handlar till exempel om tolkkostnader, hemtjänst och försörjningsstöd. Och att den ersättning som betalas ut till kommunerna ofta fördröjs vilket betyder att kommunerna ofrivilligt får agera bank åt staten.

– Jag vill framhålla att vi inte har några betänkligheter mot själva mottagandet av asylsökande och flyktingar. Men vi vill visa regeringen vardagen för oss som en mycket liten kommun som tar emot en mycket hög andel flyktingar i förhållande till kommunens invånarantal, säger Johansson.

Migrationsverket har i dag 390 asylplatser i Ljusnarsberg. Till detta kommer kommunens avtal om 18 ensamkommande flyktingbarn samt avtal om 10 kommunplacerade egenbosättare. I december 2013 tog kommunen dessutom emot 55 kvotflyktingar.

– Vi vet även att det förbereds för ytterligare asylboenden inom kommunens gränser just nu, säger Johansson.

Det är tre ansökningar från en privat fastighetsägare om asylboende som just nu ligger för bygglovsprövning hos Bergslagens miljö- och byggnämnd, BMB. Det är i gamla skolan i Ställberg, gamla skolan i Ställdalen samt i kontorshotellet i Bångbro.

– Ärendet om dessa asylboenden finns hos BMB då det handlar om ändrad användning av fastighet. Vi har nyligen begärt in kompletteringar på ansökan gällande brandsäkerhet, berättar Marita Allén, bygglovshandläggare på BMB.

Mer läsning

Annons