Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett rötskadat byggnadsminne

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna som Ljusnarsbergs kommun äger är i akut behov av renovering. Bland annat handlar det om rötskador. Åtgärderna beräknas kosta totalt 3,7 miljoner kronor.

Annons
Unik fastighet - men rötskadad. I fjol blev det klart att Tingshuset blev Örebro läns sextionde byggnadsminne. En fastighet med unika värden, enligt Raoul Hjertström, antikvarie på länsstyrelsen. – Tingshuset är en verklig karaktärsbyggnad med en mycket intressant historia som speglar ortens utveckling, sade Hjärtström när frågan togs upp i kommunstyrelsen.

– Det handlar om en del väldigt akuta ärenden, framförallt de fastigheter med rötskador som vi måste åtgärda redan i år, berättar Ewa-Leena Johansson (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Idag, onsdag, har allmänna utskottet möte och då ska den här frågan tas upp.

– Vi kommer föreslå kommunstyrelsen att ett par hundratusen kronor genast avsätts för de mest akuta åtgärderna. Och sedan får vi titta på hur vi ska lösa finansieringen av de åtgärder som behöver göras framöver. Bland annat kommer vi söka statlig finansiering från flera håll då det är frågan om antikvariska kostnader.

Det handlar totalt sett om tolv olika fastighetsobjekt som lyfts fram för renovering och underhåll.

I listan finns Tingshuset

i Kopparberg, Hjulhuset, Stora gården, Klockargården, Gruvparken, Kyrkstallarna, Korsvirkeshuset, Bergsgården och fastigheter i anslutning till Abrahamsgård.

Det enskilt dyraste renoveringsobjektet bedöms vara Klockargården som behöver renoveras för totalt 1,5 miljoner kronor.

Det är en av Kopparbergs äldsta gårdar och det handlar om en genomgripande renovering med både yttre åtgärder av tak som invändiga restaureringar.

Ett annat kostsamt projekt blir Tingshuset där åtgärder för sammanlagt 750 000 kronor behöver utföras enligt bedömning.

– Tingshuset har rötskador och är, tillsammans med Gruvparken och Kyrkstallarna som också har rötskador, de projekt som det brådskar med allra mest. Där måste vi göra åtgärder snarast så att det inte blir allvarliga skador, säger Johansson.

Nyligen fick Tingshuset byggnadsminnesskydd av länsstyrelsen. Det ger fastigheten ett utökat skydd och ger möjlighet för kommunen att söka bidragsfinansiering för åtgärder på byggnaden.

– Men det handlar inte om så mycket mer finansiering bara för att det är byggnadsminne utan vi får vara med och dela på de pengar som avsätts för sådana här åtgärder.

Från utskottsmötet ska frågan sedan vidare till kommunstyrelsen där beslut tas. Frågan ska inte gå till kommunfullmäktige, enligt Johansson.

– Vi har bra resultat bakom oss för kommunens verksamheter och vi kan ta pengar från resultatet till de här åtgärderna. Vi har även disponibla medel i kommunstyrelsen som vi förfogar över om vi behöver.

I åtgärdsplanen för kommunens kulturbyggnader finns förslag på åtgärder inplanerade under 2015 och 2016. En del mindre byggjobb ska göras inom kommunens egen organisation medan andra större jobb ska läggas ut på entreprenad.

Mer läsning

Annons