Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frälsningsarmén sätter punkt

Fräls­nings­ar­mén upp­hör med verk­sam­he­ten i Kop­par­berg. Nå­got led­samt sis­ta möte blev det ändå inte. Lisa Storm som va­rit tro­gen kå­ren på or­ten i många år ser fram­åt.

Annons
Fräls­nings­ar­mén höll sis­ta mö­tet i Kop­par­berg där verk­sam­he­ten nu läggs ner. Lisa Storm, kon­takt­per­son i Kop­par­berg, över­flyt­tas till kå­ren i Öre­bro. Hon upp­märk­sam­ma­des av kå­rens ut­veck­lings­chef Chris­ti­an Pauls­son och pingst­för­sam­ling­ens pas­tor i Kop­par­berg Gö­ran Hy­lan­der.

Lite förväntan ligger i luften när Lisa Storm tar emot i Filiadelfiakyrkan i Kopparberg där Frälsningsarmén har hyrt in sig sedan många år.

Det är det sista lokala mötet för kåren, men Lisa är glad ändå.

– Jag blir överflyttad till Örebro, så det ordnar sig.

Lisa är tillsammans med sin dotter Marian Storm de enda kvarvarande medlemmarna i Frälsningsarmén i Kopparberg.

– Underlaget är för litet för att vi ska kunna fortsätta med verksamhet här, säger Christian Paulsson, utvecklingschef i området.

Han är på plats för att markera avslutet, officiellt tillkännage nedläggningen och överflyttningen av Lisa och Marian till Örebro.

Lisa kom i kontakt med den kristna tron i slutet av 60-talet, men det skulle dröja några år innan hon blev aktiv i sin tro.

– Min mamma och jag satt och väntade på en buss. Det var i Falun. Vi gick in på ett möte med Frälsningsarmén, bara för att värma oss.

Kanske såddes ett frö redan då. Lisa tror det, men den avgörande dagen kom några år senare och minnet hos Lisa är tydligt.

– Det var den 7 mars 1972. Då blev jag frälst. Jag var på ett möte med Frälsningsarmén där man bad för mig, men jag vågade inte där och då. Jag var nog för feg. På vägen hem slank jag in på en biograf och lånade toaletten. Där hände det.

Lisa berättar om sin upplevelse och hur övertygelsen sedan dess varit stark.

– Jag hade fått så många tecken, men det gäller att tyda dem, att förstå.

Kåren har haft stor betydelse i Lisas liv. Själv säger hon att den betytt allt.

De senaste åren har samarbetet med Pingstkyrkan varit värdefullt. Lisa och Marian har deltagit i deras möten och gudstjänster i Filadelfiakyrkan.

– Här är mitt andliga hem, och kommer att fortsätta vara, säger Lisa och höjer händerna mot taket.

Hit kommer hon också att fortsätta gå, för att delta i Pingstförsamlingens möten, men hoppas givetvis att även få dela gemenskapen med soldaterna i Örebro.

Men först ska en tydlig punkt sättas i Kopparberg.

– I dag är det Lisa som ska stå i centrum, säger Göran Hylander, pastor i Kopparbergs pingstförsamling.

En nätt skara finns församlad i Filadelfiakyrkan där salen snart fylls med sång och musik. Christian Paulsson håller tal och blommor överlämnas till Lisa.

Därmed inleds också en annan era, men Lisa är inte orolig. Hon upplever sig redan fått besked från högre ort.

– Se och gör allting nytt. Så är det sagt, så det ska nog gå bra det här också, säger hon glatt.

Frälsningsarmén

Fräls­nings­ar­mén har sitt ur­sprung i Eng­land och star­ta­des i Lon­don 1865. Grun­da­re är Wil­li­am och Chatherine Booth.

Förs­ta mö­tet i Sverige hölls 1882 i Stock­holm.

Fräls­nings­ar­mén i Kop­par­berg star­ta­de 1897.

Sin stor­hets­tid hade kå­ren un­der 1930-40-ta­len då väc­kel­sen lo­kalt var stor.

På den ti­den hade kå­ren en lo­kal mu­sik­kår med fjor­ton mu­si­kan­ter.

Verk­sam­he­ten var liv­lig med så­väl sön­dags­sko­la som scout­rö­rel­se.

År 1980 hade kå­ren i Kop­par­berg 15 med­lem­mar. Där­ef­ter har med­lems­an­ta­let sjun­kit och verk­sam­he­ten trap­pats ner.

Lisa Storm har un­der de se­nas­te åren va­rit kon­takt­per­son i Kop­par­berg.

I dag drivs verk­sam­het inom Fräls­nings­ar­mén i 124 län­der.

Kå­ren har drygt 1,1 mil­jo­ner fräls­nings­sol­da­ter värl­den över.

Mer läsning

Annons