Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemtjänstrutiner kritiseras

Socialstyrelsen kritiserar Ljusnarsbergs kommun för brister i hemtjänsten. Bland annat påtalas att rutiner för handläggning och dokumentation saknas samt att uppföljning inte sker regelbundet.

Annons

I december 2008 inkom klagomål till länsstyrelsen om hemtjänsten. En inspektion genomfördes. Flera brister konstaterades.

Socialstyrelsen har intervjuat chefer, handläggare och omvårdnadspersonal. Dessutom har biståndsbeslut gällande fem personer som är beviljade hemtjänst granskats.

I akterna saknas exempelvis uppgifter om den enskildes totala biståndsbehov. En beskrivning av hur insatser ska utföras saknas i flertalet akter och avser då bara fysiska behov. När och om uppföljning ska ske, samt dokumentation om den enskildes medverkan, saknas i samtliga fall.

Socialstyrelsen kräver att socialnämnden senast den 31 oktober 2010 redovisar åtgärder för att rätta till de påtalade bristerna. En ny inspektion sker 2011.

Enligt intervjuer har ett kvalitetsarbete redan påbörjats och rutiner för handläggning och dokumentation har tagits fram och är nu på remiss. Handläggare berättar att ett förbättringsarbete pågår kring att precisera mål och syfte med insatser.

Mer läsning

Annons