Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommunen: Skolpeng ska ej justeras

Ljusnarsbergs kommun bestrider nu Löa friskolas yrkande om att skolpengsbidraget ska justeras upp i efterhand. Nu ska frågan avgöras i domstol.

Annons

Friskolan har hos Förvaltningsrätten begärt att kommunen river upp 2012 och 2013 års beslut om storleken på bidrag till friskolan. Skolan anser att de har fått för lite pengar.

Friskolan styrker sitt krav med statistik om kostnader per skolelev som Skolverket redovisar via siffror som inrapporteras från kommunerna till Statistiska centralbyrån. Löa skola anser att de förlorar mellan 20 000-25 000 kronor per elev och år i resurser jämfört med de resurser som läggs på eleverna i den kommunala skolan.

Nu ger kommunen, via bildningschef Anders Nordlund, sin syn på saken i ett yttrande till rätten. Han framhåller att i siffrorna från Skolverket, som friskolan baserar sin överklagan på, ingår fler kostnader än de som enligt skollagen ska utgöra underlag för skolpeng till friskola. I Skolverkets skolkostnader ingår till exempel även skolskjuts, skolchef samt studie/yrkesvägledning.

Dessutom anser Löa friskola att kommunen alltid väljer det billigaste alternativet när lokalkostnader som påverkar deras skolpeng räknas ut. Här hänvisar Nordlund till oproportionerligt höga lokalkostnader då Kyrkbacksskolan byggts om och att ersättningen till friskolan därför beräknats utifrån friskolans egna lokalkostnader.

Om likabehandlingsprincipen

Skolpengen ska fördelas på samma grunder till de kommunala skolorna som till de fristående skolorna. På samma grunder ska innebära att en kommun använder samma fördelningsprinciper vid beräkningen av skolpeng till alla skolenheter. Den resurs en elev bär med sig ska alltså inte variera beroende av om eleven går i en fristående eller i en kommunal skola. Detta förhållningssätt kallas likabehandlingsprincipen i skollagen.

Mer läsning

Annons