Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturhus renoveras med stöd

Nu ska renoveringarna av kulturbyggnaderna i Kopparberg påbörjas. Länsstyrelsen betalar merparten av dessa renoveringskostnader.

Annons
Ska renoveras. År 2014 blev Tingshuset byggnadsminnesskyddat av länsstyrelsen. – Tingshuset är ett välbevarat hus med en spännande berättelse. Och det är roligt att huset fortfarande används, till exempel för möten och som turistbyrå, sade Raoul Hjärtström, antikvarie på länsstyrelsen, när skyddsbeslutet utreddes.

Flera av de kulturhistoriska byggnaderna som Ljusnarsbergs kommun äger är i akut behov av renovering. Bland annat handlar det om rötskador. Alla åtgärder tillsammans beräknas kosta mer än 3 miljoner kronor.

Nu påbörjas den första etappen av detta renoveringsarbete. Framförallt handlar det om tjärstrykning av tak. Följande åtgärder ska utföras: Tingshusets tak ska tjärstrykas, de två grindstugorna vid Stora gården ska tjärstrykas, taket på hjulhuset Riggards ska tjärstrykas och avträdet vid Stora gården ska renoveras. Totalt ger länsstyrelsen kommunen 151 000 kronor för dessa åtgärder i byggnadsantikvariskt stöd. Kommunens egen kostnad för alla åtgärder beräknas till 29 100 kronor totalt.

En samlad upphandling av ovan nämnda åtgärder är avslutad och entreprenaden får utföras mellan 1 maj-31 augusti med möjlighet till tidsförlängning.

– Vi planerar att göra de resterande åtgärderna som krävs på våra kulturhistoriska byggnader nästa år, säger Jessica Eriksson, fastighetschef på kommunen.

I år ska även Gula villan och Bergsgården målas om utvändigt, dock utan något byggnadsantikvariskt stöd.

Riksintresse för Kopparberg

I länet finns det 54 områden som bedöms vara av riksintresse för kulturmiljövård. Centrala Kopparberg är ett av dessa områden. Att Kopparbergs centrummiljö anses ha riksintresse motiveras med att det är en tätortsmiljö med bergshantering som ekonomisk grund, stadsmässiga drag med välbevarad bebyggelse från 1700-, 1800- och 1900-talen och många byggnader av stort arkitektur- och kulturhistoriskt värde. Byggnader som lyfts fram i den totala bedömningen är bland annat träkyrkan från 1635, Tingshuset från 1641 och bergmästarbostället från 1740-talet. Området Konstbacken med gruvhål och lämningar från bergshanteringen bedöms som riksintressant, likaså Gruvstugetorget och Malmtorget som ursprungliga platser för köpenskap och handel.

Mer läsning

Annons