Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu är budgeten 2014 klubbad

Efter diskussioner, omröstningar samt en del kompromisser kunde budgeten 2014 för Ljusnarsbergs kommun klubbas av kommunfullmäktige.

Annons
Rösträkning i budgetarbetet pågår. John-Ove Johansson (M), kommunsekreterare Anders Andersson samt Astrid Dahl (V).

Det handlade om centralköket och kostorganisationen, om skolan och omsorg.

Ett budgetförslag från kommunstyrelsen fanns framtaget till torsdagskvällens kommunfullmäktige. Från kommunstyrelsens förslag till budget fanns ett beräknat överskott på 10,7 miljoner kronor.

När nu kommunchef Bo Wallströmer presenterade budgetförslaget för fullmäktiges ledamöter var det beräknade överskott i stället höjt till nästan 11,3 miljoner kronor.

– Det är de beräknade skatteintäkterna för nästa år som har uppdaterats och ser bättre ut, förklarade Wallströmer.

Att underlaget inför budgetbeslutet hade förändrats uppmärksammades av Ulf Hilding (M). Han levererade även kritik om vad han ansåg var brister i budgetunderlaget.

– Budgetunderlaget är inte tillräckligt bra. Det måste till en ändring till nästa års budgetarbete, sade Hilding.

Ewa-Leena Johansson (S) replikerade omgående att hon inte delade Hildings uppfattning att budgetmaterialet var oklart.

Johansson presenterade en relativt positiv ekonomisk prognos.

– Tidigare års budgetar har präglats av besparing. Nästa års budget handlar mer om omdisponering av medel, sade Johansson.

Befolkningsutvecklingen i kommunen lyftes fram.

– Vi har haft ordentliga befolkningsminskningar, men det verkar plana ut. Från 1 november 2012 till 30 september 2013 har Ljusnarsberg till och med ökat med 12 personer, sade Johansson.

I stort ställde sig samtliga närvarande partier bakom grunderna i budgeten. Det var detaljerna om hur pengarna skulle fördelas som debatterades.

Moderaterna föreslog att sociala utskottet skulle få 1,0 miljoner kronor extra.

– Verksamheten har svårt att hålla budget. Vi har inte sett en åtgärdsplan. Det är lika bra att ge socialbudgeten en extra miljon, resonerade Hilding.

Det blev avslag på M:s tilläggsförslag.

Kraftsamling för Ljusnarsberg ville omdisponera medel i budgeten.

– Vi vill spara på kommunstyrelsen och satsa mer i verksamheterna, sade Henk Bijloo (KFL).

KFL ville ge bildningsutskottet en miljon extra till högstadiet, 900 000 kronor extra till en pedagogisk satsning i förskolan samt 200 000 kronor till en förstudie om att omvandla musikskolan till en kulturskola. Dessutom ville KFL att 500 000 kronor avsattes för en förstudie om hållbar utveckling i kommunen, samt minska politikerkostnaderna med 100 000 kronor.

Det blev avslag på KFL:s samtliga tilläggsförslag. Centerns förslag om 100 000 kronor extra för inköp av läsplattor till förskola och lägre årskurser avslogs också.

Mer om budgeten

I budgetbeslutet finns ett antal uppdrag som ska verkställas:

Bildningsutskottet ska innan sommaren 2014 presentera en utredning om kostnaderna för att bredda musikskolan till en kulturskola. Bildningsutskottet ska också föreslå insatser som kan leda till högre måluppfyllelse i skolan.

Allmänna utskottet ska bland annat utreda möjlig­heterna till att erbjuda samtliga anställda i kommunen en heltidstjänst.

Sociala utskottet ska föreslå ett nytt mål för äldreomsorgen vad gäller utskrivningsklara patienter på lasarett. Vårddygn i andra kommuner och organisationer kostar kommunen pengar.

Allmänna utskottet tilldelas i driftbudget 66,9 miljoner kronor, sociala utskottet 89,3 miljoner och bildnings­utskottet 80,6 miljoner. Skatte­sats 2014 blir oförändrad, alltså 21,08 kronor.

Mer läsning

Annons