Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu sjösätts den nya organisationen

Nu samlas skolfrågor och omsorgsfrågor i ett enda utskott, i bildnings- och sociala utskottet.– En vinst med sammanslagningen är att vi får skolan och socialtjänsten vid samma bord, säger Ingemar Javinder (S), ordförande i utskottet.

Annons
Ordförande i nya jätte-utskottet. Ingemar Javinder (S) valdes på fredagen till ordförande för det nya bildnings- och sociala utskottet.

Under en längre tid har förändringar av den politiska organisationen diskuterats. I början av 2014 bestämdes det att antalet ledamöter i kommunfullmäktige skulle minskas från 31 platser till 25. Det blev möjligt tack vare nya regler som säger att kommuner med 8 000 eller färre röstberättigade invånare ges möjlighet att sänka antalet fullmäktigeledamöter från dagens 31 till minst 21 ledamöter. Det är ett frivilligt beslut.

– Följden av detta blev att vi också minskar antalet ledamöter i kommunstyrelsen samt att vi går från tre utskott till två utskott, säger Ingemar Javinder.

I går valdes ledamöterna till de två utskotten, allmänna utskottet och bildnings- och sociala utskottet, in av kommunstyrelsen som hade årets första möte. Tidigare bestod organisationen av allmänna utskottet, bildningsutskottet och socialutskottet. Det bantade kommunfullmäktige sjösattes redan i höstas efter valet och den nya kommunstyrelsen, som minskas från 11 ordinarie ledamöter till 9, klubbades igenom av fullmäktige innan årsskiftet.

– Som vi ser det så är det bäst att genomföra förändringen i organisationen fullt ut hela vägen. Med 25 ledamöter i fullmäktige och med 11 ordinarie plus 11 ersättare i kommunstyrelsen så återstod i princip bara tre politiker i kommunfullmäktige som ska bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.

– Och vi har även sett till att samtliga invalda i de två nya utskotten även sitter i kommunstyrelsen som är nämnd över utskotten. Detta för att det ska finnas en helhetssyn och ett helhetsansvar för politiken hos ledamöterna.

Även om vissa ansvarsområden från tidigare bildnings- och socialutskotten flyttas till allmänna utskottet, så blir det ändå ett nytt jätte-utskott som nu startar med skola och omsorg i samma utskott.

Javinder tror att mötestiderna för det nya bildnings- och sociala utskottet kan hållas inom rimliga proportioner.

– Vi börjar mötena en halvtimme tidigare på morgonen och planerar för ytterligare en timme på eftermiddagen för att hinna med. Vi ska även ha effektivare beredning av ärendena i fullmäktiges presidium inför utskottsmötena.

– Och den stora vinsten som jag kan se med det nya utskottet är att vi får skola och socialtjänst samlat till ett utskott. Det är områden som ofta går samman och då är det bra att vi kan ta dessa frågor i samma utskott.

Kommunfullmäktige har bestämt att den nya organisationen som nu är i gång ska utvärderas om två år.

Mer läsning

Annons