Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya nämnden påplats i Kopparberg

Sedan januari har den nya överförmyndarenheten för länets norrkommuner huserat i Kopparberg. Tre personer arbetar nu intensivt med att få verksamheten att rulla.

Annons
Sofia Jonsson, Ann Guldbrand och Pirjo Nilsson arbetar som handläggare på den nya överförmyndarenheten. Att vara fler ska öka säkerheten i hanteringen av ärendena.

Planen på en gemensam överförmyndarnämnd för Ljusnarsberg, Lindesberg, Hällefors och Nora har funnits en längre tid. Efter att fullmäktigepolitikerna i varje kommun sagt ja till en sådan sjösattes så planen i januari.

Tidigare hade varje kommun en egen deltidsanställd överförmyndare. Men att vara ensam och arbeta deltid med alla ärenden är sårbart.

– Det är ett risktagande. Man kan göra samma fel flera gånger utan att det upptäcks, säger Pirjo Nilsson, som tidigare hade rollen som ensam överförmyndare i Ljusnarsbergs kommun.

Numera har hon två arbetskamrater att bolla ärenden med, vilket ökar säkerheten rejält. Dessa handläggare är Ann Guldbrand som har socionombakgrund och Sara Jonsson som har ekonomisk och juridisk bakgrund.

Pirjo Nilsson, med en bakgrund som taxeringsrevisor, arbetar enbart med ärenden som rör de ensamkommande flyktingbarnen i Hällefors och Ljusnarsberg. Hon utnämndes också till den första ordföranden i nämnden, eftersom det ansågs vara lämpligt när nämnden nu är placerad i Ljusnarsberg.

I dagsläget har cirka 600 personer en ställföreträdare, det vill säga en god man, förvaltare eller förmyndare. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera att ställföreträdarna utför sitt jobb på ett korrekt sätt.

I överförmyndarnämnden sitter politiker från de fyra kommunerna. Nämnden har huvudansvaret för att verksamheten fungerar och följer lagen. Ärendehanteringen, de flesta ärenden, har dock delegerats ut till handläggarna vid enheten i Ljusnarsberg.

Just nu arbetar handläggarna intensivt med att granska årsräkningarna. Ett arbete som har blivit något försenat.

– Vi har haft en inkörningsperiod och ligger efter. Men besluten kommer och de gode männen ska få sina arvoden, om än något försenat, säger Nilsson.

Handläggarna pratar sig varma över de gode män, förvaltare och förmyndare som finns i kommunerna. Arbetet de lägger ner, är i mångt och mycket ideellt.– Vi önskar också att fler personer vill bli gode män, säger de.

I Ljusnarsbergs finns också en förening för gode män, Ljusnarsbergs frivilliga samhällsarbetare. Något handläggarna ser mycket positivt på.

Mer läsning

Annons