Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olika förslag inför budgetbeslut

Nästa vecka ska kommunfullmäktige besluta om budgeten för 2014. Inför beslutet finns flera formulerade delkrav, bland annat på insatser som ska leda till bättre resultat i grundskolan.

Annons

En annan sak som föreslås att utredas nästa år är möjligheten att erbjuda alla anställda i kommunen en heltidstjänst.

Nära 245 miljoner kronor ska fördelas till verksamheterna.

– Årets enskilt största investering kommer att läggas på kostorganisationen, konstaterar

Ewa-Leena Johansson (S), kommunalråd, inför budgetbeslutet.

Minst 16,5 miljoner kronor ska investeras i kostorganisationen. Centralköket byggs troligen om, efter krav från myndigheter. Exakt hur kostverksamheten organiseras är inte klubbat.

– Årets budget är försiktig och beräkningen av befolkningsminskningen är också den försiktigt positiv.

Budgetförslaget

har ett beräknat överskott på cirka 10,7 miljoner kronor. Budgeten baseras på en befolkningsförändring 2014 på minus 30 personer.

Inför fullmäktiges budgetmöte presenterar kommunstyrelsen ett antal olika krav/förslag inför budgetåret.

Ett krav är att bildningsutskottet ska föreslå insatser som kan leda till högre måluppfyllelse i skolans verksamheter. Ett annat är att samma utskott innan sommaren 2014 presenterar en utredning, med en ekonomisk beräkning, angående möjligheten att kommunen startar en kommunal kulturskola. I dag finns en kommunal musikskola men tanken med att starta en kulturskola är att bredda kulturutbudet till barn och ungdomar i Ljusnarsberg.

Det allmänna

utskottet föreslås att utreda möjligheterna till att erbjuda samtliga anställda i kommunen, som så önskar, en heltidstjänst. Behovet av ekonomiska resurser till kostchef och fastighetschef ska också utredas.

Det sociala utskottet ska presentera förslag på hur målet med utskrivningsklara patienter på lasarett ska ersättas. Detta är en kostnadspost för kommunen när omsorgstagare tillfälligt vistas på vårdplatser utanför den egna organisationen.

Förutsättningarna inför budgetbeslutet är inte exakt enighet. S har i stort V och MP bakom sig i sitt budgetförslag.

M vill sätta strålkastarljus även på lärarnas prestationer med en investering i ett system som förenklar framtagandet av betygsstatistik per ansvarig lärare. Detta förslag, om en kompletterande modul till systemet för betygsuppföljning, föreslår kommunstyrelsen att bildningsutskottet ska utreda.

M har dessutom ett budgetförslag med ett beräknat överskott på 9,0 miljoner kronor. M vill fördela ytterligare 1,7 miljoner kronor till verksamheterna.

C har uttalat ett krav på 100 000 kronor extra för en IT-satsning i de lägre årskurserna. KFL vill ge 1,9 miljoner kronor extra till skolan för förstärkning av det pedagogiska arbetet och till en riktad satsning på högstadiet. KFL vill dessutom flytta fram investeringen i centralköket ett år.

Mer läsning

Annons