Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Plus 11 miljoner prognos för kommunen

Prognosen inför helårets resultat för Ljusnarsbergs kommun är ett överskott på 11 miljoner kronor. Men verksamheterna, främst omsorgen, pekar mot miljonminus.

Annons
Genomgång av delårsrapporten på onsdagens kommunstyrelse.

Delårsrapporten för januari-juni 2014 diskuterades på kommunstyrelsens möte. Och totalt sett håller sig kommunens verksamheter tillsammans ganska väl inom de budgetramar som har planerats av kommunfullmäktige.

Ett beräknat resultat till nyårskiftet på 11 053 000 kronor är bara 231 000 kronor sämre än budget.

– Vi håller oss väl till den budget som vi har satt. Men det finns avviklelser mellan de olika verksamheternas förmåga att hålla sin budget, konstaterar kommunchef Bo Wallströmer.

I halvårsrapporten 2014 med prognoser för helåret beräknas sociala utskottet göra ett minus på 5,4 miljoner kronor mot sin budget. Bildningsutskottet beräknas gå minus 133 000 kronor mot budget. Allmänna utskottet räknar med ett plus mot budget på 2,2 miljoner och överförmyndarnämnden räknar med överskott på 104 000. Totalt räknar kommunen redovisa ett överskott för helåret på 11 053 000 kronor.

Kommunen har fyra finansiella mål.

1) Den samlade skuldbördan med borgens/ansvarsförbindelser ska minska till 80 000 kronor per invånare till 2018. Då måste kommunen amortera 7–7,5 miljoner kronor per år. I år amorteras 9,4 miljoner.

2) Ett resultat på minst 10 miljoner.

3) Investeringar ska högst vara 27 miljoner, prognos helåret är investeringar för 26,7 miljoner.

4) En likviditet på 15–20 miljoner kronor. Den 30 juni 2014 hade kommunen 38 miljoner kronor i kassan.

Redan tidigare i år har det dock flaggats för stramare ekonomiska tider framöver. Till budget 2015 får kommunen 7,3 miljoner kronor mindre i det statliga utjämningsbidraget att förhålla sig till. Detta beror på förändringar i befolkningsstrukturen med färre invånare i de allra äldsta åldersgrupperna.

Mer läsning

Annons