Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sjuttio hektar skog blir naturreservat

Inför semestern skickades ett förslag från länsstyrelsen i Örebro län på naturreservatsbildning samt skötselplan för Lilla Kroktjärnsberget väster om Ställdalen.

Annons

Senast första september har berörda som markägare, grannfastigheter, myndigheter och Ljusnarsbergs kommun på sig att lämna synpunkter.

Området har varit intressant för en reservatsbildning sedan 1995 och när en avverkning var på gång 2006 tog ärendet ny fart. Reservatsbildningen omfattar totalt 70,5 hektar, varav 65,9 är produktiv skogsmark, 2,6 hektar våtmark och 0,7 hektar är sjö.

I skälen anger länsstyrelsen att naturvärdena missgynnas av skogsbruk i området. Åldersspridningen bland träden är stor, det finns tydliga spår av tidigare bränder och området rymmer en stor mängd död ved. Det föreslagna reservatet har varit trädbevuxet under lång tid.

Tjärnar, bäckar och kärr ger en hög luftfuktighet vilket gynnar förekomsten av svampar, lavar och mossor. En rad exempel på dessa har inventerats.

Markerna anges även vara hemvist för tretåig hackspett, tjäder och spillkråka som länsstyrelsen anger som minskande eller hotade skogsfåglar.

Detta skulle äventyras om markerna tillåts brukas för vanligt skogsbruk och därför är en reservatsbildning föreslagen som enda sätt att skydda naturvärdena.

Mer läsning

Annons