Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utskott går back

De kommunala verksamheterna i Ljusnarsberg går med minus jämfört med budget. Prognosen den sista mars pekar mot ett underskott på drygt 2,1 miljoner kronor vid årets slut.

Annons

– Verksamheterna måste titta över sin ekonomi och vidta åtgärder för att minska de befarade underskotten, säger kommunens ekonomichef Bo Wallströmer.

Kommunstyrelsen har beslutat att utskotten till den 20 juni ska redogöra vilka åtgärder som vidtagits och vad de ger för effekt. Kommunstyrelsen vill också ha besked om vilka åtgärder som har bestående effekt och vilka som bara påverkar innevarande budgetår.

Positivt

– De åtgärder som är bestående kommer att påverka 2013 års budgetram för respektive utskott, säger ekonomichefen.

Prognosen från sista mars visar trots verksamheternas underskott på ett positivt resultat. Det beräknade överskottet är på drygt 2,1 miljoner kronor.

– Det beror på att skatteintäkterna är 2,6 miljoner kronor bättre än beräknat och att statsbidragen blir 1,5 miljoner kronor högre än vad vi budgeterat, säger Bo wallströmer. Totalt har vi 4,1 miljoner kronor mer på intäktssidan, vilket givetvis är viktigt.

Den sista april hade Ljusnarsbergs kommun 8,6 miljoner kronor i kassan. Det är en viss förbättring, men ekonomichefen betraktar likviditeten som ganska svag fortfarande.

Amortera mer

– I år amorterar vi tre miljoner kronor. Det är svårt att göra ytterligare avbetalningar på lånen. Men ska vår plan hålla måste vi amortera mer.

Investeringsbudgeten ska ligga på 6,5 miljoner kronor. Men det målet uppnås inte. I dag ligger investeringsbudgeten på 8,5 miljoner kronor.

– Antagligen kommer den att behövas utökas ytterligare, säger ekonomichefen.

Mer läsning

Annons