Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Värdegrund i fokus efter val

I de informella skolval som hölls på flera håll i norra länet framkom det bland annat att SD har ett stort stöd hos eleverna. Nu utvärderas resultaten i både skol- och riksdagsvalet.

Annons
Skolval. Elever och lärare i demokratigruppen utvärderade skolvalet. På bilden: Leif Lindström, Rebecka Olofsson, Lisa Törnblom,                              Moa Fohlin, Anna Råstock, Klara Berg, Frida Svensson, Robert Andersson. Foto: Sofia Gustafsson

Lindesberg. Med lunch på Kullinaren tackade Leif Lindström, gymnasiechef, elever och lärare som ingått i lindeskolans Demokratigrupp för arbetet med skolvalet.

– Merparten av eleverna har tagit del av det här och än så länge har jag inte hört några negativa kommentarer, sammanfattar Leif Lindström satsningen.

– Nej, det har inte varit några problem. Och många av de som var röstberättigade tyckte det var positivt att de kunde rösta i det riktiga valet samtidigt, säger Moa Fohlin, en av de elever som var med och startade demokratigruppen.

Efter valet har de elever som går samhällsprogrammet gjort valanalyser.

– Vi fick i läxa att titta på valvakan och dagen efter analyserade vi resultatet, säger Frida Svensson, elev.

Men Robert Andersson som går andra året på samhällsprogrammet efterfrågar mer politik på lektionerna.

– Det diskuteras mycket mellan oss elever, vid skåpen, säger han och tillägger:

– Många förfasar sig över att Sverigedemokraterna (SD) fick så mycket röster.

Varför är SD så populära bland eleverna?

– Från skolans sida är vi opartiska. Men vi jobbar med värdegrundsfrågor hela tiden, det kommer vi fortsätta med, säger Anna Råstock, lärare.

– Här är varje dag en övning i integration eftersom vi har ett stort antal invandrarelever som går på språkintroduktionen. Vad jag vet så har vi inte haft några incidenter som kan tillskrivas den integrationen, tillägger Leif Lindström.

– Vi kan aldrig

säga att elever röstar på rätt eller fel parti. Men vårt uppdrag som skola är att följa skollagen och läroplanen där det bland annat står att vi ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar, säger Lars Botvidsson, rektor på Fröviskolan, den skola i norra länet där flest röstade på SD, 31,25 procent.

Själv är han förvånad då det skiljer sig från hur invånarna i Frövi och Fellingsbro röstade i det riktiga valet.

– Jag fick signaler från lärare som kände oro över att en mindre grupp elever försökte påverka andra att rösta i en viss riktning. Om det var så är svårt att säga.

Efter valet har en lärare berättat för samtliga klasser om sitt liv som flykting och vad det inneburit att fly och att bli mottagen i Sverige.

– Eleverna har efter lektionen fått ge respons genom att skriva sina tankar och åsikter om det de hört. Påfallande många har gett uttryck för att de skulle röstat på ett annat sätt om de skulle gjort om valet, säger Lars Botvidsson.

Nästa steg blir en lektion om läget i Mellanöstern.

– Vi kommer fortsätta att sätt fokus på flyktingfrågan.

Ljusnarsberg. Resultatet från Kyrkbacksskolans skolval stämde ganska väl överens med resultatet i kommunvalet.

– Det är inte så förvånande, säger Ronnie Edvardsson, lärare.

Innan valet fick eleverna på Kyrkbacksskolan i Kopparberg dels sätta sig in i de olika ideologierna. Och dels fick de lära sig mer om de olika partierna.

– Det är egentligen lite synd att valet är slut, vi fick jobba med politik ett tag innan elevernas intresse kom igång. Så nu, när de är intresserade, hade det varit bra om vi kunde fortsätta ett tag till, säger Ronnie Edvardsson.

På Kyrkbacksskolan

valde man att bara årskurs åtta och nio skulle delta i skolvalet. Det gjorde att resultatet fördröjdes och var därför inte färdigt när NA redogjorde för norra länets skolvalsresultat.

Flest röster fick S, tätt följt av SD och på tredje plats kom M. Det är samma följd som de röstberättigade invånarna i Ljusnarsbergs kommun valde i det riktiga valet.

– Som ung person lyssnar man mycket på vad föräldrar och andra vuxna säger och tycker så det är inte så konstigt, säger Ronnie.

Han anser att resultatet är en fingervisning om att skolan måste fortsätta sitt arbete med att lära eleverna vad demokratins grundtanke är.

– Vi har tidigare bjudit hit föreläsare och teatergrupper som visat på segregationens baksidor, det ska vi fortsätta med.

Nora. På Karlsängskolan blev Sverigedemokraterna (SD) det största partiet, något överraskande då SD endast blev femte största partiet i kommunvalet.

– Det är ganska få elever som sätter sig in i partiprogrammen, de går istället på vad de känner och tycker för stunden, säger Eva-Karin Olsson Källqvist, rektor.

Hon berättar att när eleverna fått frågan vad som styrde dem i valet av parti så har många svarat att de valde som kompisarna eller att de bara tog något.

– En elev ville rösta blankt men hittade inte den lappen, då blev det något annat istället.

Inför valet har eleverna fått förbereda sig på SO-lektionerna, där man har jobbat med demokratikonceptet.

– Det gör de normalt sett också, det blir förstås en extrados när det är val, säger Eva-Karin Olsson Källqvist.

Nu efteråt har

man följt upp valet genom att reflektera över frågor som till exempel varför Allisansen inte blev omvalda.

– Några elever är väldigt intresserade av politik, men den stora massan är det inte.

Moa Fohlin, elev på Lindeskolan, har varit engagerad i skolvalet genom demokratigruppen som hon varit med och startat.

Skolvalet i Bergslagen

Ljusnarsberg, Kyrkbacksskolan: S störst med 29,31 procent och SD näst störst med 27,59 procent.

Hällefors, Pihlskolan: S störst 36,99 %. C näst störst 13,7 %. Pihlskolan anser att valdeltagandet i skolvalet var för lågt, 49 procent, för att de ska kunna uttala sig om resultatet.

Lindesbergs, Fröviskolan: SD störst 31,25 %. S näst störst 25,57 %.

Stadsskogsskolan: S störst 26,4 %. MP näst störst 19,47 %.

Storåskolan: S störst 47,2 % och SD näst störst med 21,3 %.

Lindeskolan: S störst med 34,43 % och SD näst störst med 23,57 %.

Nora, Karlsängsskolan: SD störst med 26,21 % och S näst störst med 22,58 %

Mer läsning

Annons