Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Flera lagbrott gällande ensamma flyktingbarn

Socialstyrelsen kritiserar Nora kommun för brister i handläggningen av ensamkommande flyktingbarn. På flera punkter har kommunen brutit mot socialtjänstlagen.

Annons

Det var den särskilt förordnade vårdnadshavaren som anmälde Nora kommun till Socialstyrelsen för brister i handläggningen. Nu ger Socialstyrelsen anmälaren i stora stycken rätt och kritiserar kommunen på ett antal punkter.

I vissa delar är kritiken allvarlig, förklarar inspektören Birgitta Johannesson på Socialstyrelsen, som varit med och tagit beslutet.

– Det allvarliga är dels att man inte inlett utredningar utan dröjsmål och dels brister i dokumentationen. Det är viktigt att man ska kunna följa ett ärende, förklarar hon.

Ingen utredning

Ärendet rör sex minderåriga flyktingbarn som kom hösten 2009 tillsammans med fyra äldre ungdomar. Alla placerades i en villa utan att någon utredning inleddes.

– Men det har kommunen ändrat på sedan dess, nu har de rutiner för ensamkommande flyktingbarn, förklarar hon.

Under våren 2010 anmälde den särskilt förordnade vårdnadshavaren att de sex minderåriga barnen inte fick sina behov tillgodosedda. Trots det inleddes utredningen inte förrän i oktober 2010. Våren och sommaren 2011 kom ytterligare anmälningar, bland annat från en rektor som var orolig för barnen. Men någon utredning inleddes inte.

– Att starta en utredning utan dröjsmål när det kommer en anmälan är grundläggande, inte bara när det gäller ensamkommande flyktingbarn, förklarar Birgitta Johannesson.

Motiveras och dokumenteras

Om nämnden väljer att inte starta en utredning ska det motiveras och dokumenteras. Det ska framgå varför och vem som tagit beslutet.

Bristerna i dokumentationen och journalföringen har försvårat granskningen, menar Socialstyrelsen. Det har dröjt upp till två månader mellan en dokumenterad händelse till att journalanteckningen gjordes. I Nora är det enheten Resursen som handhar ärenden med barn och ungdomar och barn- och utbildningsnämnden som är huvudman och ansvarig nämnd.

Kräver åtgärder

Nämnden får också kritik för att att inte ha anmält till tingsrätten att den särskilt förordnade vårdnadshavaren enledigats. Likaså för underlåtenhet att i tid lämna medgivande att de minderåriga får bo och leva hos de äldre ungdomarna.

Nu kräver Socialstyrelsen att nämnden åtgärdar bristerna. Senast 1 september ska nämnden redovisa för Socialstyrelsen vilka åtgärder nämnden vidtagit.

Mer läsning

Annons