Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nytt blod ska göra politiken mer vital

Nu börjar konturerna för Norapolitikens framtida organisation växa fram.
– Syftet är att vitalisera kommunfullmäktige, säger Lena Vinnerås (S) som ingår i den grupp som utreder frågan.

Annons

Planen är att en ny politisk organisation ska sjösättas till 2015.

Ett av syftena med omorganisationen är att stärka kommunfullmäktiges roll i beslutsfattandet.

– Idag upplever många, med rätta, att besluten fattas av kommunstyrelsen, säger Lena Vinnerås (S) som är sammankallande i den arbetsgrupp med representanter från alla partier som under året utrett frågan och som nu lagt fram sitt förslag till kommunstyrelsen.

Arbetsgruppen har bland annat tittat på hur andra kommuner gjort. För det här är processer som pågår i många kommuner runt om i landet, säger Lena Vinnerås.

– Det handlar om att tänka i nya banor för att förnya och göra det intressant att bli politiker. Samhället förändras. Då är det viktigt att alla får en möjlighet att vara med.

I utkastet till en ny organisation som nu presenteras görs en större uppdelning mellan å ena sidan aktuella och mer konkreta frågor och å andra sidan långsiktiga och visionära.

I förslaget är dagens nämnder borta och ersatta av fyra utskott: ledningsutskottet, samhällsbyggnadsutskottet, barn- och ungdomsutskottet och socialutskottet. Här hanteras de aktuella och mer konkreta ärendena.

Inriktningsbeslut och mer långsiktiga frågor hamnar i stället hos beredningar som ligger under kommunfullmäktige. Tanken är att alla ledamöter ska ingå i någon sådan beredning. Förutom tre fasta kan tillfälliga beredningar tillsättas för att arbeta med uppdrag från kommunfullmäktige. På samma sätt som miljöberedningen som tillsattes under 2013.

En förhoppning är att den nya organisationen ska locka fler unga till politiken.

– Det är ofta en specifik fråga som gör att ungdomar väljer att gå in i politiken. I beredningarna får man möjlighet att engagera sig djupare i en viss fråga, säger Lena Vinnerås.

Finns det några nackdelar med en sådan här omorganisation?– Det finns alltid fallgropar, men inte något som vi sett direkt. Vi har tittat på så pass många andra kommuner hur de har arbetat så vi tycker att vi hittat en bra balans, säger Lena Vinnerås.

Kommer man märka av förändringen som kommuninvånare?

– Det hoppas jag, bland annat genom att det blir mer diskussion i fullmäktige. Syftet är att det ska vara mer öppet med vilka frågor som behandlas så att vi ska ha en dialog med medborgarna under resans gång.

Nu fortsätter utredningen, kommunstyrelsen har avsatt 300 000 kronor för att låta en konsult se över hur tjänstemännens organisation ska anpassas. I mars bör fullmäktige klubba förslaget om förändringen ska kunna dra i gång 2015 som planerat.

Mer läsning

Annons