Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Samarbete på gott och ont

Samarbete mellan kommuner innebär ofta fördelar vad gäller effektivitet och kompetens. Men samarbete innebär också kompromisser. För Noras del har samarbetet inom Bergslagens miljö- och byggförvaltning stått i fokus under de senaste åren – på gott och på ont.

Annons

Sedan lång tid tillbaka har Nora samarbetat med Lindesberg och Ljusnarsberg om gymnasiet på Lindeskolan. Samarbetet har krympt med det fria gymnasievalet, men samtidigt har andra samarbetsformer vuxit fram.

När de fyra kommunerna i norra Örebro län 2003 startade Bergslagens kommunalteknik, BKT, var det landets största kommunalförbund och samarbetet ansågs unikt.

Ett år senare var det dags för nästa stora samarbete då BMB, en gemensam nämnd- och förvaltningsorganisation, startades. Politiskt rådde bred enighet om det kloka i att samarbeta och som huvudargument lyfte politikerna kompetensfrågorna.

Under åren har det dock knakat en del i samarbetsfogarna. BKT-hanteringen av idrottsanläggningarna har diskuterats och mest aktuellt är miljökontorets hantering av den livsmedelstillsyn man utför – och där flera restauranger tvingats stänga efter tillsyn.

För Noras del har det senare varit turbulent. Kritik har riktats från näringslivet och i kommunfullmäktige har man beslutat om att, från Noras håll, kräva en utredning. Detta beslut i Noras politiska finrum har dock inte följt Noras representanter till BMB-styrelsen, där politikerna valt en annan linje och ställt sig bakom förvaltningen.

Frågan om politikernas roll inom komplicerade och lagstyrda verksamheter som bygg och miljö har satts på sin spets.

Men vem har sagt att samarbete är enkelt?

Samarbetet med Nerikes Brandkår är det senaste i raden och i tur står ett samarbete inom överförmyndarverksamheten.

Andra områden där det redan finns eller diskuteras framtida samarbete över kommungränserna är turism och IT.

NA har frågat politikerna: Hur vill du och ditt parti att samarbetet med de tre övriga kommunerna i norra länsdelen ska se ut framöver?

Läs i NA torsdag 9 september vad politikerna svarade:

Elisabeth Hoikkala (S) ”Kunskap säkerställs”

Therése Hoikkala (V) ”Fler områden”

Monika Aune (MP) ”Inga begränsningar”

Gabrielle Peteri (FP) ”I stort sett positivt”

Ewa Turesson (M) ”Vi vill utvärdera”

Helena Vilhelmsson (C) ”Bättre reglemente”

John Sundell (KD) ”Främst teknikområden”

Christer Stromberg (NP) ”Mer krävande uppgifter”

Willy Briede (UPI) ”Arbetsmarknaden främst”

Mer läsning

Annons