Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Två naturreservat ska bildas i Nora

Länsstyrelsen vill bilda två nya naturreservat i Nora kommun. Syftet är att bevara biologisk mångfald samt att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.

Annons

Ett skogsområde på drygt 78 hektar i Norra Fingerboda ska bli naturreservatet Dalbotorpravinerna. Marken ägs av både privata markägare samt staten genom Naturvårdsverket.

Området består till större del av äldre barrblandskog med bäckdalar som bildar raviner. När området inventerades hittades flera arter som huvudsakligen förekommer i naturskog.

Vid en noggrann undersökning av bland annat vedsvampar, mossor och trädväxande lavar hittades drygt 30 arter som gör området värt att skydda, flera av arterna är rödlistade, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

Tre kilometer väster om Skärmarboda ligger ett annat skogsområde på drygt 64 hektar som även det ska bli naturreservat.

Detta naturreservat ska heta Röbergshagemossen och ligger i både Nora kommun och Örebro kommun. Inom detta område finns flera olika typer av våtmarker som bland annat gynnar den fridlysta väddnätfjärilen. Inom naturreservatet finns även naturskog som är 110 år och äldre.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas.Markägare är staten genom Naturvårdsverket.

Mer läsning

Annons