Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

150 år medStora Mellösabaptistförsamling

Förra året firade Stora Mellösa baptistförsamling sina 150 år.
Församlingens och bygdens historia finns skildrad i en nyutkommen bok, ”Det stora trädet”, med Göran Janzon som textredaktör och Rune Olsson som bildredaktör

Annons
En hjälpsändning avgår till Lettland.

.

Stadsliv ber Bernt Eriksson, ansvarig för bokgruppen, berätta.

Hur vill du beskriva boken?

– I boken beskrivs förhistorien till Stora Mellösa Baptistförsamlings bildande 1859 och dess liv och verksamhet genom femton decennier. Den tar även upp de inre och yttre spänningar som församlingen tidvis gått igenom. Boken skildrar också de stora dragen i Stora Mellösabygdens utveckling i stort och är därför av intresse för alla lokalhistoriskt intresserade. Boken är rikligt illustrerad.

Vad har baptistförsamlingen betytt för bygden?

– Församlingens grundare Johannes Palmqvist har kallats Närkeläseriets fader och förde in en andlig och social förändringsrörelse särskilt i Östernärke. Många av medlemmarna har varit engagerade i samhället. Det kan illustreras med församlingens ordförande från 1871 till 1904, Folke Andersson. Han var engagerad i socknen, landstinget och riksdagen, satt i styrelsen för Kävesta folkhögskola och i sjösänkningsbolaget. En annan sak är betydelsen av söndagsskolan och annan barn- och ungdomsverksamhet.

Frikyrkorörelsen samt nykterhetsrörelse och arbetarrörelse spelade betydande roller då Sverige utvecklades på 1800-talet och i början av 1900-talet. Hur mycket om detta kan man läsa i boken?

– Boken beskriver samhällsförändringarna där folkrörelserna spelade en viktig roll. Palmqvist bildade 1841 den första nykterhetsföreningen i Närke och ledande personer var engagerade i nykterhetsarbete även på 1900-talet. Det finns en hel del om den sidan i boken. Det är mindre om arbetarrörelsen. Den var inte lika aktuell i en bondebygd som Stora Mellösa.

Nämn något om de senaste decenniernas verksamhet!

– 1967 flyttade församlingen från kapellet i Vallby till kyrkan i den nya tätorten. Där har gudstjänster, barn-och ungdomsverksamhet med mera pågått regelbundet. Speciellt kan nämnas ungdomskören Con Amore. En sak som fått stort genomslag i bygden är insamlingskampanjen för Bröd till bröder varje höst sedan 1974. Den heter nu Ge för livet. 2006 uppmärksammades att den här insamlingen hade genom åren kommit upp i en miljon i Stora Mellösa. Pengarna har gått till projekt i Thailand (barnhem och aidsdrabbade), i Tunisien (yrkesutbildning och hälsovård), i Nepal och Centralafrikanska republiken (sjuk och hälsovård) . Sedan början av 1980-talet har församlingen varit engagerad i hjälpsändningar med kläder och livsmedel till Lettland.

Närkeläseriets fader. Församlingens grundare Johannes Palmqvist.
Bejublad aktivitet. Konsert med Con Amore.
I Stora Mellösa kom insamlingen Bröd till bröder upp i en miljon kronor.

Mer läsning

Annons