Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

38 miljoner bättre än väntat

- Örebro kommun redovisar ett resultat för fjolåret som är 38 miljoner kronor bättre än väntat. Den löpande driften gick med ett litet underskott men det vägdes upp av flera positiva poster.

Annons

– Ett gott resultat i en tuff ekonomisk tid, sammanfattar kommunens ekonomichef Anne Andersson. Vi upplever nu en period av trög tillväxt, näste skatteprognos blir mycket spännande.

– Men vi har en ekonomi i balans och rimliga budgetförutsättningar för 2012, säger hon.

Staten vill att landets kommuner ska har ett överskottsmål på 2 procent. Med tanke på det svaga konjunkturläget har Örebro satt överskottsmålet till 1 procent, vilket skulle motsvara 70 miljoner, vilket nu överträffas.

Den löpande verksamheten i kommunen visar ett litet underskott med cirka 10 miljoner kronor. Det är närmast felräkningspengar i en budget som omsluter 6 miljarder kronor. Det är främst gymnasienämnden som tynger driften med ett minus på 16 miljoner.

Positiva poster är:- markförsäljningar inbringade 28 miljoner kronor mer än beräknat.

- premierna för sjukförsäkringar sjönk med 15 miljoner tack vare lägre sjuktal.

- semesterskulden blev 14 miljoner mindre än beräknat.

- försörjningsstödet har minskat.

– Örebro kommun står sig stark i framtiden och får lättare att möta den svaga konjunkturen, säger Lena Baastad (S). Vi kommer att fortsätta agera aktivt och göra vadsom behövs för att hålla Örebro kommuns ekonomi stabil.

Rasmus Persson (C) anser det rimligt med fortsatt stram budget med tanke på konjunkturläget och Lennart Bondeson (KD) ser kommunens starka och stadiga befolkningstillväxt som styrkefaktorer.

Mer läsning

Annons