Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anmälningsläkaren: "Det viktiga är att hitta systemfel"

– Det här fallet är ett exempel på hur man kan ramla mellan stolarna. Det säger Jan Johansson, anmälningsansvarig läkare för den landstingsdrivna primärvården.

Annons

Varje år tar en handfull patienter sina liv medan de varit inskrivna i den landstingsdrivna primärvården.

Före 2006 lex Maria-anmäldes inte dessa självmord per automatik, utan bara om den anmälningsansvarige läkaren hittade brister. Nu ska en anmälan alltid göras om patienten är under pågående behandling.

– Förhoppningen är att vi ska kunna dra slutsatser och bli bättre på att hjälpa de här patienterna. Det viktiga är att hitta systemfel, inte enskilda syndabockar, och att lyssna in anhörigas synpunkter, säger Jan Johansson.

Vården ska inte, konstaterar han, skriva ut starka sömntabletter under lång tid utan att utreda vad sömnproblemen orsakas av.

– Man ska försöka ta reda på orsaken och komma fram till vad som behöver göras, antingen i primärvården eller genom att lämna över ansvaret till någon annan instans. En behandlingsplan ska också finnas.

Efterfrågan på sömntabletter är väldigt stor.

– Många är beroendeframkallande och används i bland i rent ångestdämpande syfte av patienten. Där måste vi vara väldigt uppmärksamma, särskilt om det finns en bakomliggande drogproblematik.

Primärvården och psykiatrin ska hålla en gemensam linje för patienter som går mellan de två vårdinstanserna. Det ska vara tydligt vem som har ansvaret för vad.

– Tyvärr klarar vi inte en bra kontinuitet, patienter får ofta träffa många olika läkare. Vi borde också ha en tydligare vårdplanering och organisation. Men det är svårt när både psykiatrin och primärvården i dag utnyttjar sina resurser maximalt.

Patienter, konstaterar han, som sökt sig till primärvården frivilligt vill i bland inte ha den vård som erbjuds.

– Då har vi ett stort ansvar för att motivera patienten att ta emot vård, så länge inget beslut fattats om tvångsvård.

– Vården måste alltid fråga sig om man erbjuder bra hjälp och om patienten tagit till sig informationen. Sedan kommer tyvärr den här typen av tragiska dödsfall alltid att inträffa, oavsett hur väl vården fungerar.

Mer läsning

Annons