Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bilister rasar: För få p-platser i centrum

Det finns en irritation kring parkeringsplatser i Örebro. Nybyggen av hyreshus kan göra att villagator korkas igen av parkerade bilar, och i centrum menar många att det är för få platser.

Annons
Evy Eriksson tycker att det är för få parkeringsplatser, och för dyrt. Runt USÖ är det bättre när de tagit bort personalparkeringar, men ute på staden är det omöjligt, berättar hon.

Det är nästan omöjligt att hitta en parkeringsplats i centrum, det menar bilister som NA pratat med.

Men möjligheterna till parkering på allmän mark i centrala Örebro är goda, det anser Martin Willén, som är mark- och exploateringschef på Örebro kommun.

– Ja, det finns parkeringar. Oftast handlar om att man vill ha parkeringsplatser närmare än de som man kan hitta. Det kan också vara att det kostar pengar och att man tycker att det är för dyrt, säger han.

– Antalet bilparkeringsplatser i city som är tillgängliga för allmänheten är cirka 2 700 platser. Utvecklingen över tid visar på ett minskat antal markparkeringar, framför allt på fastigheter, och ett ökat antal parkeringar i parkeringsanläggningar, säger Patrik Kindberg, chef på trafikenheten.

Kommunen har en särskild parkeringsnorm som talar om hur mycket parkeringar som ska finnas på så kallad kvartersmark för de boende när det byggs nya hus.

– Om man ska bygga måste man se till att huset fungerar. Då är trafikfrågan en del av det, säger Martin Willén.

När en bygglovsansökan prövas ingår alltid parkeringsfrågan.

– Normen går ju att uppfylla på olika sätt. Det är inte så att det måste vara markparkeringar. Man kan också köpa in sig i någon annans parkeringslösning, säger Martin Willén.

På en del ställen har boende märkt att gator i närliggande områden till stor del har korkats igen av parkerade bilar när det byggts nya hyreshus.

– Vi kan bestämma var det kan vara parkeringsförbud men i övrigt gäller de bestämmelser som finns i lagen. Det gör att det är möjligt i de flesta villaområdena att stå längs med gatorna, säger Martin Willén.

Han förstår dock att man kan se det som en försämring om man är van vid att det inte är bilar parkerade utanför sin villa, och det plötsligt är tjockt med bilar.

– Men det är också en del i en växande stad, säger Martin Willén.

Men den som bygger ett hus kan köpa sig fri från parkeringskravet.

– Vi har den här möjligheten. Sedan används de pengarna när kommunen själv bygger garage eller parkeringar, säger Martin Willén.

Den som bygger får själv bestämma om ett friköp.

– Det är inte så himla förmånligt att köpa sig fri. Det är ganska dyrt, så det är inte ett helt attraktivt alternativ. Det händer kanske någon gång om året eller ännu mer sällan, säger Martin Willén.

Mer läsning

Annons