Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Chat om rökavvänjning

Det är dags att vädra ut de inpyrda idéerna om allmän jakt på dem som röker eller snusar. I stället är det dags att bejaka de syrerika idéerna om att det finns ett gott liv utan tobak.

Annons
Jesper Hellberg, hälsoutvecklare, lungkliniken på USÖ.

Mellan klockan 14 och 15 svarade hälsoutvecklaren Jesper Hellberg på frågor om rökning och rökavvänjning. Läs chatten här! 

För att minska tobaksanvändandet måsteregering och riksdag göra extra satsningar för dem som i lagens mening är barn. Minst 20 procent av dessa röker.

Så tänker Jesper Hellberg på tobakspreventiva enheten på Universitetssjukhuset i Örebro inför Tobaksfria veckan, 18-24 november.

Tobaksanvändandet bland Sveriges vuxna har minskat, men många unga under 18 år, ”luras” in i ett beroende – som Jesper Hellberg uttrycker det – av de stora multinationella tobaksbolagen.

Han påpekar att det finns flera skäl för regering/riksdag att satsa på tobaksprevention.

– 90 procent av alla rökare börjar att röka innan de har fyllt 18 år.

– Rökandet varierar beroende på ålder, men jag kan säga att ungefär 25-30 procent av elever i gymnasiet åk 2 rökte dagligen eller då och då i Örebro län, enligt Liv och hälsa ung 2011, säger Jesper Hellberg.

På riksnivå är siffrorna 34-39 procent, men de innefattar fler ”ja-kategorier”. Mellan 20 procent och 40 procent av alla unga under 18 år röker. Siffrorna kommer från Liv och hälsa ung, Örebro, och CAN – Skolelevers drogvanor 2012.

– Det finns otaliga hälsovinster då man slutar att röka/snusa, men staten kan också göra ekonomisk vinst. Det är beräknat att rökandet/snusandet kostar samhället 30 miljarder kronor om året. Genom tobaksskatt får staten in ”bara” 10 miljarder kronor, säger Jesper Hellberg.

Han känner att tobakspreventiva enheten på USÖ har en viktig uppgift.

– Mellan 40 och 50 procent av alla snusare vill ha hjälp att sluta. Bland rökarna är siffran högre. Mellan 75 och 80 procent vill ha hjälp att sluta röka. De vill bli fria från beroendet och kan söka sig till vårdcentraler, sluta röka-linjen, företagshälsovården eller oss, säger Jesper Hellberg. En professionell hjälp kan för många vara avgörande för deras tobaksfrihet.

Han anser att bland annat exponering av tobaksvaror har stor betydelse när det gäller bruket av tobaksvaror. Det finns även vetenskapligt stöd för detta.

Jesper Hellberg framhåller att det är viktigt att tobaksvarorna inte exponeras om man ska minska tobaksanvändandet.

– Tobaksreklamen är effektiv och utstuderad. Utformningen av cigarettpaket och snusdosor är i dag den mest betydelsefulla delen av marknadsföringen. En del av marknadsföringspengarna satsas på att göra paketen så attraktiva som möjligt, säger Jesper Hellberg.

– Erfarenhet och flera studier från forskare visar att exponering av tobak i affärerna ökar riskerna för att barn och ungdomar ska börja att röka eller snusa. Dessutom blir det svårare för dem som vill sluta att röka eller röka om de ser reklam för tobak. Av naturliga orsaker blir de sugna på tobak, fortsätter han.

Mer läsning

Annons