Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags för S att byta kurs

– Den som vill ha några hundralappar extra i månaden ska inte rösta på Socialdemokraterna. Vi ska prioritera det gemensamma, det som ger en annan rikedom i ett samhälle, det riktiga välståndet.

Annons
Lena Sommestad: Min gröna dröm är röd! professor i ekonomisk historia, tidigare bland annat miljöminister (s), chef för Institutet för Framtidsstudier.

Lena Sommestad har seglat upp som en av kandidaterna till ordförandeposten i partiet efter Mona Sahlin. På torsdagen besökte hon Örebro och föreläste på ABF:s Tankarnas Trädgård.

– Jag har inte sett mig själv som partiledare, säger hon i en kommentar som ligger en bra bit från ett nuderskt nej.

Hon har lanserats av S-studenterna och flera ledarskribenter för sin förmåga att tänka nytt och stort. Hon menar att S köpt den borgerliga världsbilden och fört en politik som gått emot de idéer partiet står för och att det nu är dags att välja ny kurs.

– Socialdemokraterna har haft en tuff resa med stora utmaningar, säger hon. På 80-talet beskrevs välfärdstaten som en börda för tillväxten. Nationalekonomerna var eniga om sambandet. S accepterade tolkningen och genomförde avregleringar av kreditmarknaden, satte inflationsmål före sysselsättningen. Vi tappade initiativet.

– På 90-talet ledde den ekonomiska krisen till stora nedskärningar inom det som var så viktigt för oss.

– Ovanpå det så hade vi EU-anslutningen som splittrade partiet.

Någonstans på denna resa tappade partiet kompassen, menar Lena Sommerstad. Man accepterade den borgerliga verklighetsbeskrivningen, som det nu är dags att ersätta med en egen.

– I dag vet vi att välfärdsstaten tvärtom är bra för ekonomisk tillväxt. Vi vet att avregleringen inte levererat vad den skulle, vi fick en sämre skola, högre elpriser, sämre tågtrafik.

Är du öppen för återreglering av några områden?– Vi måste förutsättningslöst utreda hur olika samhällsfunktioner bäst ska organiseras.

– Det är bara vi och England som har avreglerat tågtrafiken. Skolan är heller inget lyckat exempel med drastiskt sjunkande betyg.

– Vårt mål måste vara att alla skolor ska vara så bra att det inte spelar någon roll var eleverna går. Det går, så har vi haft det förr. Jag tror det är svårt med vinstdrivande aktörer på ett område som skolans.

S har tappat väljarstöd hos den arbetande befolkningen men har starka sympatier bland dem som är beroende av samhällets stöd.

Mona Sahlin sa följande i sitt avskedstal i riksdagen: Vi kan inte tala till en minoritet av folket och förvänta oss en majoritet av rösterna. Din kommentar?– Jag tror hon har fel. Vi måste tala om vilket samhälle vi vill ha. Riktigt välstånd ligger i hur friska vi är, vilken utbildningsnivå vi har, miljön.

– Vi ska leverera en annan rikedom till medborgarna än några extra hundralappar i plånbolken. I vårt samhälle ska man inte behöva uppleva fattiga människor, som nu är ett växande problem. Tågen går, barnomsorgen har hög kvalitet, det är bättre städat, fria muséer. Rikedomen ligger i det gemensamma, det måste vi våga tala om.

Du vill att S ska öppna sig mot den akademiska världen och tycker att partiets rådslag inte varit tillräckligt kvalificerade. Har gräsrötterna för stor plats?– Jag har fått en del kommentarer om det där. Jag vill naturligtvis att medlemmarna ska påverka politiken, gärna genom rådslag. Men vissa frågor är så svåra, till exempel skolan, att de först bör diskuteras av experter. När de bollat fram konkreta förslag kan det vara läge att ställa dessa inför ett rådslag.

Om partiledarfrågan säger Lena Sommestad:

– Att mitt namn förts fram ser jag som uttryck för att det finns folk som ser samma saker som jag ser. Jag har inte sett mig själv som partiledare men finns kvar i diskussionen och ställer ju upp på den här intervjun.

Lena Sommestad

Namn: Lena Sommestad, Ålder: 53 år

Bakgrund: Professor i ekonomisk historia, forskar just nu om samspelet mellan klimatpolitik och socialpolitik. Vd för Svensk Fjärrvärme 2007-2010, miljöminister i regeringen Persson 2002-2006, chef för Institutet för Framtidsstudier 1998-2002. Har jobbat som journalist och lärare på folkhögskola.

Politisk inriktning: Vill ha en omsorgsfull, kunskapsbaserad politik för att kunna bevara och utveckla en väl fungerande demokrati, vill se fler bryggor mellan kunskapssamhället och politiken.

Mer läsning

Annons