Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

De skulle röja och skötastranden - men tog över

Den ursprungliga tanken var att Notboda samfällighetsförening skulle röja och sköta den kommunala strandremsan i Skramlaviken ett par kilometer från Hampetorp. Men i stället har en privat riviera växt upp där strandrätten ska följa med vid en eventuell husförsäljning.

Annons

– Generellt sett är det en olycklig otydlighet som gäller för Notboda, säger Martin Willén, biträdande förvaltningschef på stadsbyggnadskontoret i Örebro.

Har Örebro kommun blundat när den kommunala strandremsan i Skramlaviken i Hjälmaren genom året privatiserats och förvandlats till ett sommarparadis för några få?

Eller har länsstyrelsen undvikit frågan trots att tillstånd för vattenverksamhet krävs för att bygga en pir?

Större rättigheter

Eller kan ett otydligt formulerat anläggningsbeslut från 1980 ge Notboda samfällighetsförening rättigheter utöver de vanliga?

– Kommunen har två roller, säger Martin Willén. Dels har vi en myndighetsroll och dels en markägarroll. Men i det här fallet är det otydlighet som gäller.

Nästan omgående efter det att Notboda stughusområde började byggas i början av 1980-talet påbörjades också förändringen av strandlinjen.

Pirbyggen tog fart och den kommunala strandlinjen delades mellan fastighetsägarna i samfällighetsföreningen.

Byggde pirar

Några byggde egna pirar och andra gick ihop och byggde en pir.

Några tillstånd söktes aldrig, varken hos kommunen, länsstyrelsen eller hos vattenägaren.

Samfällighetsföreningen menar att den bestämmer över kommunen när det handlar om strandremsan och att länsstyrelsen sagt ja till pirarna.

Ändå tycks varken information eller fakta ha gått fram hos alla berörda. Skyldighet att anmäla vattenverksamhet till länsstyrelsen har gällt sedan bygget startade och kommunens byggnadshandläggare har så sent som i år sagt att strandskydd gäller och att pirarna är olovligt uppförda – och därmed inte inritade på kommunens karta.

– Strandskyddsfrågan är den springande punkten i de formulerade breven. Handläggarna trodde att strandskyddet gällde den här fastigheten, men så är det inte, säger Martin Willén.

Köpt vattnet

Örebro kommun har precis nu köpt vattnet utanför den privatiserade stranden och Martin Willén hoppas att detta ska lösa problemen vid Notboda.

– Helt centralt är förvärvet av vattnet nyckeln för oss, säger han.

– Lösningen ligger inte i att vi skapar en konflikt, men ägandet av vattnet samt en dialog med alla inblandade kan ge klarhet i detta.

– Kommunens ambition är att öka tillgängligheten till Hjälmaren för alla kommuninvånare. Vattenköpet blir det verktyg vi saknat.

Hur ska ni gå vidare? Kommer en amnesti att ges eller kommer pirarna att rivas?– Det pågår diskussioner, men vi har inte kommit fram till något beslut och därför kan jag inte svara på vad som kommer att hända. Men utgångspunkten är att inte gå med på det som gjorts och att ta reda på vem som äger vad.

Samfällighetsföreningen ville köpa strandremsan, men fick nej från kommunen med motiveringen ”området gränsar mot Hjälmarstranden och bör därför vara tillgängligt för allmänhetens friluftsliv”.

Är inte det svaret lite god dag yxskaft, med tanke på tillgängligheten i dag?– Nej, det tycker jag inte med tanke på kommunens ambitioner att göra Hjälmaren tillgänglig för så många som möjligt.

Vad har du för kommentar till att en före detta byggnads-inspektör byggt en pir och som inte är anmäld till kommunen eller länsstyrelsen? – Jag förstår om NA:s läsare frågar sig vad vi håller på med, men vi måste vara neutrala i sådana här frågor. Just det här fallet kan jag inte svara på, men i dag skulle jag ta en diskussion om lämpligheten.

Mer läsning

Annons