Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Diskutera: Vad tycker du om politikernas arvoden?

Reglerna för politikernas arvoden i Örebro är för generösa och otydliga, säger Anders Hagsten (KD).
– Det finns en inbyggd godtrogenhet i systemet, och alltför dålig styrning från partierna.

Annons

Anders Hagsten, själv fritidspolitiker, ser att kostnaderna för varje nämnd drar iväg på grund av reglerna.

– Tidigare satt jag som ordförande i en nämnd och vice i en annan. Det gav nästan 15 000 kronor i månaden, alltså en halv svensk medellön. Samtidigt har jag rätt att ta ut både arvode och ersättning för sammanträden, studiebesök och konferenser, säger han.

Örebros politiska organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och 22 politiska nämnder. I varje nämnd finns vanligen tre ordförandeposter med fasta arvoden, plus tolv ledamöter och nio ersättare. Årsarvodet för varje ordförandepost ligger på mellan 76 000 kronor och 127 200 kronor och betalas ut månadsvis. Dessutom har alla – ordföranden, ledamöter och ersättare – rätt till mötesarvoden, reseersättningar, traktamenten, ersättning för förlorad inkomst med mera. Sammanlagt betalade Örebro kommun ut 14,7 miljoner kronor i fjol för detta.

Det här gäller alltså bara fritidspolitikerna. Ytterligare 15 miljoner kronor betalades i lön och ersättningar till kommunalråd och politiska sekreterare under 2013.

Anders Hagsten tycker att det saknas en kostnadsmedvetenhet kring hur den politiska organisationen är uppbyggd. Att ha många politiker ses som bra för demokratin, med många kontaktytor mot verkligheten. Men som ordförande i en av Örebros fyra skolnämnder har han märkt att beslutsärendena blir allt färre.

– Alla vet att det inte behövs så här många nämnder i Örebro. Ändå går det så trögt att förändra organisationen. En förklaring är att så många har politiken som ett levebröd.

Det är inte bara kostnaden Anders Hagsten ser som ett problem, utan också att förtroendevalda utnyttjar systemet fel, plus att det saknas kontrollfunktioner. Politikerna ska själva uppge hur mycket tid de lagt på sitt uppdrag, hur långt de rest och så vidare. Sedan ska ordföranden attestera.

– Hur ska jag veta om uppgifterna stämmer – och med vilken rätt ska jag ifrågasätta det?

Därför är det svårt både att undersöka och att bevisa oegentligheter.

– Det finns många politiker som sköter det här jättebra, men reglerna är för generösa och otydliga. Det blir lätt ”när alla andra ...” Det är en avspegling av hur människan är.– Politiker blir inte Guds bästa barn för att de har en partibeteckning bakom namnet. Utsätts man för frestelser kan nog alla utnyttja dem.

Mer läsning

Annons