Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Elev blev utskriven- mot sin egen vilja

En elev på Risbergska skolan blev i våras utskriven ur skolan – mot sin vilja. Nu riktar Skolinspektionen kritik mot Örebro kommun.

Annons

Efter att skolgången under en längre tid varit besvärlig för en elev på Riksgymnasiet för döva vid Risbergska skolan, beslutade dåvarande rektorn att skriva ut eleven ur skolan. Föräldrarna anmälde skolan till Skolinspektionen, som nu beslutat till elevens fördel.

– I det här ärendet handlar det främst om att eleven inte fått stöd, då hade hon haft en bättre chans att klara sig, säger Åsa Ohlson, jurist på Skolinspektionen.

BesvikenElevens pappa är besviken på skolan och tycker att skolledningen agerat ”skrämmande”.

– I januari i år ledsnade de på att ge henne stödåtgärder, säger han till NA.

Eleven hade en hög frånvaro och hade även varit sjukskriven en period, då hon drabbats av depression. Att eleven mådde dåligt beror enligt föräldrarna på att hon kände sig utfryst i klassen och kände sig illa behandlad av sina lärare. Föräldrarna har därför även anmält skolan för kränkande behandling. Skolans personal å sin sida hävdar att de inte känt till problemen. Då dokumentation saknas från båda håll, kan Skolinspektionen inte göra någonting i frågan.

– Ord står mot ord, menar Åsa Ohlson.

Tvingad till praktikEnligt pappan blev eleven i januari i år tvingad till praktik i ett stall, där ingen personal kunde prata teckenspråk. Stallet låg dessutom en timmes resväg hemifrån, resor som hon fick bekosta själv.

– Hon var sjuk i två veckor och ingen i stallet höll koll på närvaron, säger pappan.

När skolan ansåg att eleven inte fullföljde sin praktik beslutade dåvarande rektorn att hon inte skulle få slutföra sin utbildning.

Dokumentation saknasDet är tillåtet för gymnasieskolor att anse att en elev avslutat sin utbildning, om det finns en frånvaro under mer än en månad i följd. Skolinspektionen bedömer dock att det saknas nödvändig dokumentation över ogiltig frånvaro och riktar kritik mot Örebro kommun, som nu har tre månader på sig att redovisa åtgärder.

Birgitta Korsback, nytillträdd rektor på RGD/RGH på Risbergska skolan, säger att åtgärderna handlar om att se över hur dokumentation och elevärenden hanteras. Hon kan i dagsläget inte svara på om eleven får komma tillbaka och slutföra sin utbildning.

– Det är inte ett ärende nu. Eleven måste kontakta mig först, säger hon.

Åtgärder ska vidtasJohan Svedmark, förvaltningschef för gymnasieskolorna i Örebro kommun, ser allvarligt på det inträffade och menar att eleven inte kommer att lämnas vind för våg.

– Vi ska givetvis följa Skolinspektionens beslut. Vi kommer att vidta åtgärder och hjälpa eleven, säger han.

Som en följd av beslutet kommer Risbergska skolan enligt Åsa Ohlson att granskas särskilt noga under Skolinspektionens tillsyn av gymnasieskolorna i kommunen under våren.

Mer läsning

Annons