Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fiaskosystemet är bra - om det skulle fungera

Det är ett bra system – om det skulle funka. Så sammanfattar många kommunanställda datasystemet Tes. Systemet skulle spara tid för personalen i hemsjukvården men har i stället blivit ett fiasko.

Annons

Förra året i september skrev NA om Tes, ett dataprogram som skulle hjälpa vård- och omsorgspersonal i hemsjukvården med tidregistrering och arbetsplanering. Redan då pekade personalen på brister i systemet. Brister som ansvariga sa skulle vara lätta att åtgärda.

När nu systemet varit i gång ytterligare ett år så finns bristerna kvar. De har till och med blivit värre.

– Det vore nästan bättre att använda papper och penna, som i gamla dagar. Problemen är ännu större, efter en uppgradering av systemet för några veckor sedan, säger huvudskyddsombudet på Kommunal Britt-Marie Balaj.

Efter den första kritiken beslutades av arbetsgivaren att inventera problemen. En oberoende konsult kopplades in. Företaget Tomegroup gjorde djupintervjuer med ett antal Tes-användare i olika personalkategorier.

Resultatet kom före sommaren och kritiken var omfattande. Personalen upplever stress och press, frustration och uppgivenhet. Störst kritik riktas mot de tekniska felen i systemet.

Britt-Marie Balaj förklarar:

– Arbetet styrs av en liten dosa som vi har med oss ute i verksamheten. Dosan kommunicerar med en dator där allt ska registreras. När vi är ute i jobb ska allt rapporteras. Alla moment, varenda minut, vi är hos brukaren. Alla arbetsuppgifter har olika koder och det gäller att inte glömma något. Sen ska vi in i datorn och se så att allt blev riktigt registrerat och det går att göra först dagen efter. Du måste alltså ha koll på alla moment i flera dagar, säger Britt-Marie.

Hon får stöd av kollegan Annette Larsson som har 30 års erfarenhet.

– Det är ett väldigt svajigt datasystem. Varje dag upplever vi att det både tappar bort eller dubbelregistrerar. Då hänger det på oss att rätta till det. Vi får alltså sitta vid datorer och kontrollera allt vi gör. Det är oerhört tidskrävande och tar tid från det vi också ska göra, vara ute hos brukarna, säger hon.

Andra problem som hemsjukvårdarna tagit upp är att jobben är utlagda på stora avstånd mellan brukarna.

– Tes planerar besöksrutter som är omöjliga, den ser bara en karta och tar fågelvägen. Då måste vi ta hjälp av dem som planerar turerna, gå in i systemet och flytta besök vilket tar massor av tid, säger Britt-Marie.

Lena Ljungsten är systemansvarig för Tes och har varit med i hela processen, från att den upphandlades. Hon har fört den kritik som kommit fram i konsultrapporten vidare till leverantören.

– Självklart har jag det. Det är så det fungerar. Vi har en ständig dialog och har lagt en plan utifrån de prioriteringar som kommit fram i rapporten och det funkar bra.

– Men man måste komma ihåg när det gäller datorer att det kan vara en hårfin gräns mellan vad användaren av tekniken upplever som ett fel eller vad som faktiskt är ett fel. Kanske måste man utbilda personalen mer eller utveckla tekniken. Eller kanske båda.

Tommy Henningsson var förvaltningschef när upphandlingen gjordes. Han säger att han är nöjd med Tes men att man alltid måste sträva efter att få alla system så användarvänliga som möjligt.

– Förr använde vi lappar i stället för datorer när vi la ut jobben så att personalen visste vad som skulle göras hos brukaren. Nu har vi datorer. Vi vet också att det tar lite tid innan det fungerar och därför har vi fått tre miljoner kronor att använda till riktade utbildningsinsatser. Det arbetet ska pågå under hela 2010.

I dag är Elisabeth Liljekvist förvaltningschef för vård- och omsorg. Hon tycker att det var en bra rapport som Tomegroup lämnade.

– De lämnade förslag på ett helt åtgärdspaket. Flera av dem har vi använt oss av. Bland annat så har vi haft utvecklingsforum för alla planerare och chefer. Vi kommer att fortsätta med att ha motsvarande träffar för chefer i hemvården.

– Den stora vitsen med Tes är att utveckla verksamheten så att den fungerar. Att se till att alla får den bästa användningen av den. Och det kommer vi att fortsätta med.

Mer läsning

Annons